Ni rezultatov.
Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart v Slov. goricah
Grad Hrastovec, ki  stoji na griču nad dolino reke Pesnice, je eden najmogočnejših gradov na slovenskem Štajerskem.  Ime Hrastovec – Gvtenhage  se  prvič pojavi leta 1265 v zvezi z deželnoknežjim urbarjem, vendar upravičeno domnevamo, da je ime povezano z naseljem ali manjšim dvorom. Vsekakor je dokazano, da je hrastovški dvor obstajal že leta 1294, saj se v darilni listini Adelaide Hrastovške cistercijanskemu samostanu v Runi omenja tudi Henrik der Hager - Hrastovški.
Spodnja Voličina 77, 2232 Voličina
Župnijska cerkev sv. Ruperta stoji v vaškem jedru Spodnje Voličine. Le nekaj kilometrov proti severu stoji grad Hrastovec, proti vzhodu pa mesto Lenart v Slovenskih goricah.  Enoladijsko cerkev, ki jo pokriva strma dvokapnica, sestavljajo gotska ladja, prostoren gotski prezbiterij z visokim masivnim zvonikom na severu in zakristijo na jugu ter stranski baročni kapeli.
Vitomarci 58, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Po zemljiški odvezi, ko so kmetje postali lastniki zemlje, je v pravasi Vitomarci ob levem bregu potoka stala kmetija Povrovih. Velika je bila približno 55 juter in je imela v lasti »vrh«, gorniško hišo, ki ji danes pravijo Hrgova domačija, nekaj sosednjih hiš in vinograd. V gorniški hiši so občasno živeli preužitkarji ali gorniki – viničarji.
46.69642,15.88943   (   Zemljevid )
V sredini 13. stoletja naj bi na mestu dvorca stal strelski doverc. Današnja baročna stavba dvorca Freudenau izvira iz 17. stoletja. Posebnost dvorca je vzidan okrogel rimski relief iz 2. stoletja, ki predstavlja objeta zakonca. Skozi stoletja je dvorec zamenjal več lastnikov, v začetku 20. stoletja je lastnik postal najboljši dunajski veletrgovec s kavo - Julius Meinl, po katerem so domačini poimenovali grad.
Kremberk 36, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah
Med krajema Spodnjo in Zgornjo Ščavnico so na hribu nad dolino istoimenske reke 1654. leta zgradili leseno kapelo, med leti 1693 in 1705 pa sedanjo župnijsko cerkev Sv. Ane, ki je bila v 19. stoletju dvakrat obnovljena. V cerkveni opremi so trije oltarji, glavni oltar je delo mariborskega kiparja Jožeta Holzingerja iz leta 1794. V stranski kapeli so freske mariborskega klasicističnega slikarja Jožefa Reitterja iz prve polovice 19. stoletja.    Začetki cerkve sv. Ane segajo v sredino 17.
Žice 6, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Zagotovo  lahko trdimo, da so tudi ta del Slovenskih goric že od nekdaj naseljevala različna ljudstva, med njimi tudi Rimljani (pred približno 2000 leti). Dokaz, da so Rimljani živeli tudi v našem kraju, so ostanki gomil in gomilnih grobišč. Gomile, arheološke terenske spomenike v prvotni legi, so v davnini uporabljali za eno od oblik pokopov na našem ozemlju. Ločimo prazgodovinske in rimske provincialne gomile.
Spodnji Žerjavci 41b, 2230 Lenart v Slov. goricah (   Zemljevid )
Na turistični kmetiji Bunderla poskušamo z doma pridelano hrano osvojiti gurmanske okuse vseh, ki imajo radi domačo, tradicionalno slovensko hrano. Nudimo kosila, večerja in narezke za različne priložnosti, ob tem pa postrežemo z izbranim domačim vinom ter – seveda - sveže pečenim kruhom.
Zavrh 97, 2232 Voličina (   Zemljevid )
Domačini so na Zavrhu leta 1963 postavili 24 m visok lesen stolp in ga poimenovali po generalu Rudolfu Maistru. Danes na tem mestu stoji 17 m visok kovinski razgledni stolp, ki ob lepem vremenu nudi izjemen razgled na Pohorje, Kozjak, Boč, Donačko goro, sosednjo Hrvaško in celo na madžarske ravnice. Sredi naselja se bohoti Stupičeva vila, v kateri je general nekajkrat počitnikoval. V spomin nanj in na njegove borce so v njej pred leti pripravili posebno razstavo.
46.69747,15.90764   (   Zemljevid )
S priselitvijo Prekmurcev v Apaško dolino v 30. letih prejšnjega stoletja se je v Apačah osnovala evangeličanska skupnost. Za potrebe božje službe so leta 1931 kupili hišo ob glavni cesti skozi Apače ter zemljišče za pokopališče. Hiša je bila zgrajena okoli leta 1864, obnovljena leta 1917. S prihodom prvega pridigarja, Zoltana (Zlatka) Kerčmarja leta 1932, se je cerkvena občina povsem osamosvojila.
Zgornja Ščavnica 58, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Čudovita zidana in delno lesena hiša je v lasti družin Urbanič in že četrto generacijo nosi ime Grafonževa domačija ter nam omogoča muzejski vpogled v življenje in gospodarjenje v preteklosti. Prav tako se na njej odvija stacionarni in izletniški turizem.   Domačijo Grafonž sestavljajo hiša, večje gospodarsko poslopje, kozolec, leseno stranišče, čebelnjak, vodnjak, lanišnica in latnik – brajda.
46.7878072,16.3490508   (   Zemljevid )
Izvir potoka Kerca je v Sloveniji na Goričkem, pri naselju Bajánsenye se izlije v Kerko. V njej se nahajata tako rečna školjka, kot rečni rak. Izmed vrst kačjih pastirjev je bila ugotovljena prisotnost več zavarovanih vrst. Med kačjimi pastirji sta najbolj pomembna studenčar ter veliki studenčar. Ob reki Krki na območju Hodoša so registrirali 19 vrst kačjih pastirjev, med katerimi so izrednega pomena naslednji: veliki studenčar, modri bleščavec, bledi peščenec, kačji potočnik in sinji modrač.
46.8632216,16.3448644   (   Zemljevid )
Reka Zala, »Sala«, kot jo imenujejo v Őrségu je tukaj še potoček, ki je odigral pomembno vlogo že od nekdaj tako za prebivalce, kot za pokrajino. Pomembnost doline danes predstavlja predvsem njena scenska vrednost. Poleg lepote pa dolina potočka predstavlja izjemno naravno vrednoto. Jelšev nasad, ki spremlja strugo s habitati travnikov v dolini, je evropskega pomena.
46.69609,15.90768   (   Zemljevid )
Prvotno katoliško župnijsko pokopališče je bilo okoli cerkve v Apačah. Cesar Jožef II je leta 1784 z ediktom prepovedal pokopališča v središčih vasi zato se je na mestu današnjega pokopališča določila nova lokacija. Obzidje starega pokopališča je bilo odstranjeno že leta 1832. V zgodnjih letih 20. stoletja evangeličanskih vernikov ni bilo dovoljeno pokopavati na katoliškem pokopališču, le ob njem ali v drugih krajih.
46.56582,15.76611   (   Zemljevid )
Med travniki v Pesniški dolini južno od naselja Močna je reka Pesnica zajezena v jezero Pristava. Drugo ime zanj je Šikerjev ribnik, leži namreč v bližini znamenite Šikerjeve gostilne. Prvotni ribnik, ki je prejšnja stoletja pripadal grofom Herbersteinom (v njem so gojili ribe), so pred desetletji povečali v zadrževalnik reke Pesnice tako, da so na njen tok namestili pregrado. Jezero je dolgo 750m in široko 500m, njegova površina meri okoli 30 ha.
46.657379,15.853096   (   Zemljevid )
Reka Ščavnica je nižinska reka v severovzhodnem delu Slovenije. Njeno povirje se nahaja na nadmorski višini 330 m v severovzhodnem delo Slovenskih goric v kraju Zgornja Velka.    Včasih je po reki Ščavnici teklo veliko vode. Poganjala je številne mline, ki so stali na njeni strugi. Danes ob njej stoji le še sodoben električni Rožmanov mlin. Voda pa ni pomembna le za obstoj človeške družbe, ampak za vse živalske in rastlinske organizme.
46.57366,15.82254   (   Zemljevid )
V ŠRC Polena je možno igrati veliki nogomet in odbojko na mivki, na voljo je tudi balinanje. Na peščeni krožni progi se izvajajo vsakoletna kasaška tekmovanja, progo pa koristijo tudi rekreativni tekači, pohodniki in sprehajalci. Asfaltirano progo uporabljajo za trening tako klubski kot tudi rekreativni kolesarji vseh starosti.  Vsako leto zadnji konec tedna v maju tukaj poteka kmetijsko-obrtniški sejem (KOS).
Spodnja Voličina 81a , 2232 Voličina (   Zemljevid )
Star pregovor pravi: "GOST JE KRALJ" Vendar smo v naši hiši prepričani, da je samo pregovor premalo. Prepričani smo tudi, da bodo naše kuharske mojstrovine in prijazno osebje storili vse, da se boste tako tudi počutili.  V naši gostilni ste vedno v dobrodošli, s prijatelji, ob praznovanju nepozabnih trenutkov, ob rujni kapljici in izvrstnih jedeh, ki  so veselje za dušo, tradicionalne slovenske in  take s sodobnejšim pridihom.
46.8295632,16.4572251   (   Zemljevid )
Vzdušje dvajsetih let 20. stoletja nam pričara hiša, v kateri prikažejo kako so živeli naši predniki in kakšno orodje so uporabljali v vsakdanjem življenju. S slamo krita hiša, ki stoji v središču vasi, je bila zgrajena proti koncu 1800 s pomočjo krajanov kot stanovanjska hiša za kovača iz Nagyrákosa. Načrtovali so, da hišo postavijo na obrežje reke Zala, ker je voda pomembna za hlajenje kovanih predmetov.
Pisni viri omenjajo pri opisu cistercijanske samostanske knjižnice, kako pomirjajoč občutek je pogledati skozi okno na opatijski vrt. V heiligenkreuških časih so izoblikovali baročni vrt. Sadovnjaki in drevored so tvorili tako imenovan Grajski vrt, ki je danes največji osrednji mestni park.  Lokalno zaščiteno območje ima dva dela: razen baročnega vrta obsega še angleški park s številnimi redkimi rastlinskimi vrstami. Znamenita stavba grajskega vrta je Oranžerija.
46.8485919,16.3954304   (   Zemljevid )
Sestavni del prispodobe tradicionalnih kmetij v Őrségu so tako sadovnjaki ob domačiji, kakor tudi travniški sadovnjaki na strmih pobočjih, ki so s svojo raztrošeno obliko in z drevesi različnih starosti prepoznaven in ustvarjalni del pokrajine, istočasno pa predstavljajo pomemben habitat. Direktorat Narodnega parka Őrség je v sadovnjaku Csörgőalma ohranil vsaj 50 starih sort jabolk, hrušk in češenj.
Gradenšak 10, 2232 Voličina (   Zemljevid )
Kužno znamenje na kvadratnem podstavku je iz obdobja 1710–1712, ko je tod zadnjič morila kuga. Domačini mu pravijo tudi pomorski križ. Njegove niše krasijo podobe svetnikov. Stoji ob hiši številka 9 v Gradenšaku.
16.3108832,46.8667018   (   Zemljevid )
Na podlagi zgodovine pragozda v Szalafőju se težko obdrži imenovanje "pragozd", saj njegova nedotaknjenost sega nazaj le malo več kot pol stoletja. Vendar pa je ena izmed gozdnih površin v državi, ki so najdalj časa nedotaknjene, prav zaradi tega predstavlja izpostavljeno naravno in znanstveno vrednost.
Zgornja Ščavnica 12, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah
Evangeličansko pokopališče, ali kot ga domači radi poimenujejo »Luteranski britof« se nahaja na območju Zgornje Ščavnice.   Zgodovina pokopališča sega v 30. leta 20. stoletja. V takratnem obdobju se je že nekaj prebivalcev občine opredeljevalo za evangeličansko vero. Med obema svetovnima vojnama je prišlo do povečanega preseljevanja iz Prekmurja tudi na območje Slovenskih goric Med njimi so bili tudi evangeličani, ki so želeli ohraniti svojo vero.
Fő út 48 , 9982 Orfalu
Mali Triglav - gre za skalo, ki je bila pripeljena iz Triglavskega narodnega parka - je , simbol slovenstva in enotnosti porabskih Slovencev. V podstavek spomenika, ki je bil slavnostno postavljen in blagoslovljen 25. avgusta 2007, je namreč vgrajenih tudi sedem kamnov iz vseh sedmih slovenskih vasi Porabja. Za spomenik, ki se nahaja ob Hiši rokodelstva in Porabski domačiji, skrbi KTD Andovci.
Znamenje stoji v naselju Lormanje nad jezerom Komarnik, v  gozdu Črni les. Bilo je postavljeno v spomin na  Agato  s  Štraleka (danes Zg. Voličina), ženo Friderika Herbersteina iz gradu Hrastovec. Znamenje je bilo obnovljeno leta 1665 in kasneje leta 1789, potem je bilo  pozabljeno in je razpadlo. Katoliško prosvetno društvo Zarja iz Lenarta  je leta 1939 znamenje ponovno zgradilo na istem mestu.
46.55836,15.78714   (   Zemljevid )
Na seznam zavarovanih območij je krajinski park, ki se razprostira na 851 ha površine, uvrščen od leta 1992. Zajema del gričevja Slovenskih goric med Dravsko in Pesniško dolino, natančneje med Završko vasjo, Koreno, Voličino in Hrastovcem, ter predstavlja del t. i. osamelega krasa z nad zemeljskimi in podzemeljskimi kraškimi pojavi, ki se v širini 1 do 2 km razteza od Dupleka na jugozahodu pa do Hrastovca na severovzhodu.
Spodnja Voličina 80a, 2232 Voličina (   Zemljevid )
Gostinstvo Fekonja sega v leto 1970, ko se je z gostinstvom začela ukvarjati mama Brigita..Z novim odprtjem sem se posvetil predvsem pizzeriji in hrani iz krušne peči,v nadaljevanju pa smo ponudbo povečali z malicami, da bi čim bolj zadovoljili želje naših gostov. Družinska gostilna s tradicijo, s pristno domačo hrano, dobrotami iz krušne peči, malicami za prste obliznit  in picami  vseh vrst.
46.8480971,16.4017447   (   Zemljevid )
Znamenitost Őriszentpétra je Rimsko katoliška cerkev, ki je bila obdana z globokim jarkom in dvojnim obzidjem. Opeko za nekdanje grajske stene so žgali v peči, katero so obnovili v njeno prvotno obliko. V letih okoli 1500 je delovalo več takšnih peči, vendar so do sedaj našli le to. Ostanke so izkopali leta 1980.
Dražen Vrh 56, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Domačija, znana po ohranjeni stari leseni hiši »cimprači«, ima status lokalnega etnološkega spomenika. Značilna kmečka hiša z ohranjeno opremo izvira iz sredine 19. stoletja. Domačijo sestavljajo stanovanjska hiša, pritlično zidano gospodarsko poslopje z značilnimi prezračevalnimi opečnimi mrežami ter leseno razpelo.    Pritlična hiša podolžnega tlorisa je primer razširjene t.i.
46.8091456,16.3086219   (   Zemljevid )
Na Krplivniku, ki je danes administrativno del Hodoša, so se prebivalci vasi pridružili znanemu madžarskemu gibanju Vrt Vile in so izoblikovali sadovnjak lokalnih, avtohtonih sadnih sort. Na ograjeni parceli velikosti 30x50 m so posadili okoli 60 mladih, 1-1,5 m visokih sadnih dreves.
16.4148222,46.8414481   (   Zemljevid )
Dišeči volčin (Daphne cneorum) je simbol Direktorata Narodnega parka Őrség, saj je ležeča vrsta dišečega volčina značilna prav za pokrajino Őrség. Največja populacija rastline je prav v osrednjem delu Őrséga, med katerimi izstopa populacija ob delovni poti v Szalafőju, na vrhu in ob robu drenažnega jarka in gozda, v približno 1 km dolgem pasu. Tudi znotraj meje naselja Hodoš najdemo več manjših populacij, ki so ogrožene. Pojav velikega krasničarja je odličen primer značilnosti pokrajine Őrség.
46.759991,16.3415323   (   Zemljevid )
Hiša lončarstva v Magyarszombatfi ponazarja okolico in življenje kmečkega rokodelca. Tukaj najdemo lončarske kolovrate, posode, ki so bile narejene v 19. stoletju in vse do sredine 20. stoletja v Magyarszombatfi in okolici. Cimprana hiša iz 19. stoletja s sobo in črno kuhinjo nam prikazuje hišo revnega kmeta iz poznih let 19. stoletja, v katerem je ogromno preprostega pohištva iz trdega lesa. V najstarejšem delu stavbe, v shrambi, so oblikovali lončarsko delavnico.
Močna 7, 2231 Pernica (   Zemljevid )
Zasebna muzejska zbirka obsega veliko kmečkega orodja in delovnih strojev. Razdeljena je v šest sklopov: poljedelstvo, sadjarstvo in  vinogradništvo, tesarstvo, kolarstvo, sodarstvo in kmečka prevozna sredstva; nekaj razstavnih predmetov je tudi s področja stanovanjske kulture in mlinarstva. Orodje in stroji, prikazani v muzeju, so pretežno iz 19. stoletja.
Začetek gradnje cerkve sega v daljnje leto 1200, prvotni cerkveni objekt, ki je bil na tem mestu naj bi nastal že veliko prej. Najznamenitejša dela cerkve sta edinstvena gotska rozeta nad vhodom v cerkev narejena iz enega samega kosa kamna in kamniti gotski kip Marije iz leta 1470. Do leta 1898 se je cerkev imenovala Marija v trnju, od konca 19. stoletja naprej pa se imenuje cerkev Marijinega vnebovzetja.
46.8382611,16.4151029   (   Zemljevid )
Razstava je bila ustanovljena leta 2003 kot samostojna zbirka, ki temelji na večdesetletnem delu predsednika Lovskega društva Széchenyi Zsigmond iz Őriszentpétera, Mátyása Gömbösa. Razstava je osnovana na trofejah gostitelja razstave, na trofejah divjadi, ulovljenih v Őrségu, med katerimi so kapitalni jelenovi rogovi in veliki podočniki (čekani) divjega merjasca, zanimivi srnjakovi rogovi in trofeje divjih živali, odstreljenih zaradi njihovih neustreznih genskih lastnosti.
Rožengrunt 37, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Na kmetiji je ob turizmu najpomembnejša dejavnost živinoreja; redijo govedo, prašiče, perutnino in ovce pa tudi kunce in damjake. Kmetija obsega 10 ha obdelovalne zemlje. Vse, kar pridelajo, na kmetiji tudi prodajo. Če si želite odmaknjenosti od kmetije, boste lahko nedaleč stran opazovali damjake v ogradi ali se sprehodili po gozdnih in drugih neasfaltiranih poteh.
Zavrh 42, 2232 Voličina (   Zemljevid )
V  Zavrhu, nasproti Maistrovega razglednega stolpa, se nahaja podeželska vila, zgrajena leta 1923 in  poimenovana po nekdanjemu  lastniku Franu Štupici. K hiši je bil v  letih 1947/48   prizidan kulturni dom. Vila je pomembna zaradi tega, ker jo je obiskoval Rudolf Maister – Vojanov (1874 – 1934),  general, borec za severno  slovensko mejo, pesnik, bibliofil in domoljub.
46.901991,16.5690994   (   Zemljevid )
127 ha veliko šotno barje v dolini potoka Szőce na območju naselja Szőce, je eno izmed najbolj znanih in najpomembnejših zavarovanih območij Narodnega parka Őrség, kjer deluje tudi raziskovalni center za ohranjanje narave. Najdragocenejši del naravnovarstvenega območja je veriga travnikov na dnu doline (14 ha) – to je lokalno prebivalstvo poimenovalo »široka voda« oziroma »široki vodni travnik«. Najpomembnejše rastlinsko združenje je šotni mah (Sphagnetum).
46.8629754,16.329723   (   Zemljevid )
Nekdanji stražniki so na vrhu gričev na območju izsekanih gozdov postavili svoje hiše in gospodarska poslopja. Skupine hiš tvorijo skupine naselij, ki se imenujejo zaselki. Szalafő je zaščiteno naselje, saj je nosilec najbolj pomembnih ljudskih vrednot. Za ohranitev in predstavitev večstoletne tradicije vaških zaselkov so ustanovili Muzej na prostem v Pityerszeru, kjer so ohranili tri domačije na izvirnem mestu, ki ponazarjajo tradicionalni način življenja in kulturno dediščino prebivalcev.
Zgornji Žerjavci 28, 2230 Lenart v Slov. goricah (   Zemljevid )
Kmetija meri 25 ha. Njeni lastniki se ukvarjajo s proizvodnjo mleka in z opravljanjem storitev s stroji. Že več kot 10 let imajo tudi dopolnilno dejavnost, tj. izletniški turizem. Na kmetiji delajo vsi družinski člani.
Kremberk 39, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Froleh 9, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Kmetija se nahaja na poti med Sveto Ano in Benediktom, natančneje v vasi Froleh. Gostom ponujajo izvrstno domačo hrano in pijačo. Pohvalijo pa se lahko z zlatim priznanjem nagrajeni domači kruh iz krušne peči, domače gibanice ter meso in tunke. Kmetija odprtih vrat poleg izvrstne domače hrane in pijače popotnikom ponuja tudi lep razgled v umirjenem okolju. Poleg osnovne dejavnosti kmetijstva so se usmerili tudi v dopolnilno dejavnost vinogradništva.
Ena izmed najlepših biserov Monoštra je jezero Hársas na robu mestnega predela Máriaújfalu. Umetno jezero, ki jo napaja potok Hársas, ki izvira v gozdu sosednega naselja Števanovci, ni le priljubljen kraj za ribiče, ampak tudi za kopalce in izletnike. Ob sprehajališču na obrežju jezera je urejena 1 km dolga učna pot 'Jezero Hársas', kjer si obiskovalci lahko ogledajo rastlinski in živalski svet ob jezeru in v njeni okolici ter arhitekturne znamenitosti.
46.844631,16.4057931   (   Zemljevid )
Zgrajena po reformi Jožefa II., leta 1790 (verska skupnost je bila ustanovljena že leta 1783). Ohišje orgel in prižnico so naredili lokalni mojstri nekaj let po izgradnji cerkve. V poznobaročnem stilu zgrajena zgradba je enoladijska in pravokotnega tlorisa. Pritlični del zvonika, ki se dviga pred cerkvenim vhodom, je odprt in se s treh strani zaključuje s polkrožnimi vhodi.
Kremberk 36a, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
V  prostorih zdravstvene ambulante v Kremberku se nahaja spominska soba doktorja Romana Lesnike. Gre za domačina, ki se je leta 1898 rodil pri Sveti Ani, njegovi starši pa so poučevali na anovski osnovni šoli.   Roman Lesnika se je rodil pri Sveti Ani leta 1898, šolo je obiskoval na Medicinski fakulteti v Gradcu. Posvetil se je specialni zobozdravstveni izobrazbi, hkrati je vodil ročno lekarno. Med okupacijo je pomagal ljudem v hudih vojnih razmerah.
Kamnito stebrno znamenje na Selah po svojih oblikovnih prvinah datira v prvo četrtino 16. stoletja. Pravzor za ta tip znamenj korenini v pokopaliških in drugih svetilnih stebrih, kjer je v nastavku gorela večna luč. Zanimiva so zlasti po tem, ker na njih lahko opazimo mešanje dveh različnih slogov: odhajajoče pozne gotike in prvih znamenj renesanse, ki se uveljavlja v podrobnostih.
46.8629754,16.329723   (   Zemljevid )
S 4-5 metrov širokimi majhnimi ribniki, ki so jih izoblikovali prebivalci Őrséga, se še vedno lahko srečujemo na domačijah. Mlake so pred nekaj desetletji igrale ključno vlogo v vsakdanjem življenju domačinov. Prvotno so jih izoblikovali zaradi potrebe, saj so od tu zagotovili vodo za živino ter za zalivanje. Kulturnozgodovinska vrednost mlak je zelo velika.
46.8446312,16.4057931   (   Zemljevid )
Je najbolj znan spomenik Őrséga. Prva cerkev v Zalski dolini je v sredini 13. stoletja že obstajala. Gradnja cerkve je zagotovo povezana s stražniki – s stražniki Zale. To nam dokazuje tudi zavetnik cerkve, Sv. Peter, ki ima ključe nebes, in je gotovo bil zaveznik stražarjev, ki so branili »vrata in ključe države«. Ladja in zahodni stolp cerkve sta okrašena v romanskem stilu, širitev pa je izvedena že v gotskem slogu. Notranjost cerkve ohranja spomin na reformacijo z napisom v madžarskem jeziku.
Rožengrunt, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Kapela v Rožengruntu stoji na zemljišču, ki spada k župnijski posesti cerkve na Sv. Ani. Gre za veliko kapelo s prezbiterijem in dvonadstropnim zvonikom in je iz prve tretjine 20. stoletja.    O času in vzroku postavitve ni podatkov, verjetno tudi zato, ker je to območje spadalo v preteklosti pod Avstrijo. Znano je samo to, da je bila na tem mestu prvotno kapelica, ki so jo kasneje dozidali. Kapela stoji na zahodni strani ceste Rožengrunt - Lokavec.
Vitomarci 74, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Cerkev leži na ozemlju prvotne ptujske pražupnije. V 16. stoletju je bila povsem prezidana, če ne celo na novo postavljena. Edina letnica je 1529 na zvoniku, po kateri lahko zidavo postavimo v čas pred turški vpad leta 1532. Na zahodu je mogočen zahodni zvonik, za njim pa nekoliko trapezasta, proti vzhodu pa širša ladja s po dvema opornikoma ob stranskih stenah.
Dne 15. decembra 1957 so do danes še neznani storilci brutalno umorili Jánosa Brennerja, kaplana iz Rábakethelya. Zaradi komunistične diktature več desetletij ni bilo možno organizirati javne komemoracije za duhovnikom, umrlim mučeniške smrti. Po spremembi režima je 13. decembra 1992 prišlo do prve uradne komemoracije, ko je bil pred kapelico v Židi (Zsida), nekaj metrov stran od kraja njegove smrti, postavljen spominski križ.
46.840396,16.4158802   (   Zemljevid )
Lokalno-zgodovinska zbirka nosi ime Edit Károlyné Szikszay in predstavlja zgodovino Őrséga, ter s pomočjo arhivskih posnetkov in značilnimi predmeti iz Őrséga prikazuje vsakdanje življenje tu živečih ljudi. Edit Szikszay je učiteljica v kraju, ki je od leta 1961 urejala šolsko zbirko, nato uredila še zbirko vasi. Predmete ljudske kulture in duhovne vrednote Őrséga je zbirala z veliko nadarjenostjo in dobrim občutkom.
46.8320772,16.4654611   (   Zemljevid )
Krilasti zvonik, ki že od leta 1775 stoji na najvišji točki v vasi Pankasz, je tudi simbol Őrséga. Med zvoniki, ki spadajo med značilne stavbe ljudske arhitekture Őrséga, je ta najstarejši in tudi najbolj spektakularni. Značilnost zvonika je,da je bil zgrajen večinoma iz hrastovega lesa. Zgodovinsko gledano je zanimivo, da je bilo osnovno deblo stolpa in krilaste strehe v zadovoljivem stanju, tako so lahko zvonik obnovili brez demontaže.
Izmed monoštrskih spomenikov je najstarejša kašča, ki je trenutno gledališče. Zgradba je spremljala večstoletno zgodovino mesta. V obdobju naselitve cistercijanov so menihi sezidali veličastno cerkev, ki jo je leta 1605 cesarski kapetan Wolfgang Tieffenbach pognal v zrak, ker se je bal bližajočih se hajduških čet, ki so prihajale pod vodstvom Gergelya Némethyja.
Drbetinci 26 , 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Zgrajena je bila okrog leta 1920 in ima zvonik z zvonom iz leta 1930, ki so ga med drugo svetovno vojno skrili v jamo Pekel, ker so se bali, da ga bodo ukradli in pretopili. Ustno izročilo govori, da sta tukaj bila umorjena dva izdelovalca košev, skesan morilec pa bi naj zaradi pokore postavil kapelo. Pod kapelo bi naj bil tudi njun grob. Trenutno je v lasti Druzovičevih, ki s pomočjo občanov skrbijo za njen izgled.
46.7329253,16.3708688   (   Zemljevid )
V Veleméru se nahaja najpomembnejši srednjeveški spomenik romanskega stila, in sicer cerkev Svete trojice. Cerkev so zgradili člani družine Seči, in sicer konec 13. stoletja (obdobje-Anžujcev). Stavba, ki nosi značilnosti gotskega stila, je postala svetovno znana zaradi fresk Janeza Aquile, ki so nastale okoli leta 1377.
46.876321,16.5479583   (   Zemljevid )
V dolini Vadása so jezero začeli urejati leta 1968, in sicer z uporabo vode potoka Vadása. Ime jezera izhaja iz dejstva, da je na tem območju živelo veliko lisic, ki so vzdolž potoka kopale luknje, tako je bil potok poimenovan »vad-ásta« (izkopala divjad) oziroma Vadása. S čisto vodo jo napaja 12 izvirov. 200 m široko in 350 m dolgo jezero je v poletnih mesecih priljubljen kraj za izletnike. Jezero Vadása je sestavljeno iz dveh jezer.
Ferenc Dankovics (nekdanji ravnatelj šole) in njegova žena Angyalka Szőke sta leta 1986 v šoli v Rábafüzesu odprla svojo zbirko krajevne zgodovine. Po smrti Ferenca Dankovicsa je skrb za zbirko prevzela Márta Lászlóné Cseri in zanje skrbela vse do zaprtja šole v Rábafüzesu. Na podlagi zbirke je leta 2006 v podružnični knjižnici v Rábafüzesu uredila zbirko slik. Leta 2009 je bila v podružnični knjižnici odprta RAZSTAVA KRAJEVNE ZGODOVINE, kjer smo uporabili nekdanjo zbirko zakoncev Dankovics.
Stara kapela na pokopališču se je ohranila do današnjega dne, stoji na levem bregu reke Rabe, v majhnem logu v soseščini tovarne kos. Zgradba rimskokatoliške kapele je bila prvotno zgrajena v baročnem slogu, danes pa ima značilnosti gotike, v času heiligenkreuške in zirške opatije je služila kot pokopališče cistercijanov. Baročni glavni oltar je delo Josepha Schnitzerja. V kapelici so pokopani preminuli člani reda od leta 1756 dalje.
Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slov. goricah
Cerkev stoji na vzpetini nad trgom, na najvišji točki v Lenartu in daje kraju poseben pečat. Je enotna poznogotska stavba, ki je v osnovi romanska,  iz  obdobja med leti 1515 in 1518. Leta 1531 so bili pozidani pevska empora, zvonik,  obrambni pomol in strelnica. Na zvonu je izpisana letnica 1573. Dve baročni kapeli na zahodni strani sta iz prve polovice 18. stoletja, zakristijo pa datiramo v sredo 18. stoletja.  Cerkev sv. Lenarta, po kateri je kraj dobil ime, se prvič omenja leta 1196.
46.8853889,16.5333113   (   Zemljevid )
Naselje Őrimagyarósd so v obdobju Árpadovičev ustanovili mejni stražniki. Kralj Štefan V. je leta 1270 stražnikom iz »Monorosda« izdal pismo privilegijev, s katero je podrobno opredelil njihove pravice in obveznosti. Grad, utrdba v Őrimagyarósdu je nastala v času turške okupacije. Družina Darabos iz Magyarósda je okoli leta 1590 dvorec predelala za obrambne namene.
46.8146642,16.3444604   (   Zemljevid )
Na območju Narodnega parka Őrség gnezdi približno 50 parov belih štorkelj, ena petina je v enem naselju in sicer v Bajánsenyu. V primerjavi z drugimi naselji je to sorazmerno visoko, kar lahko pojasnimo delno tudi s strukturo naselja. Ob več kilometrov dolgi cesti je veliko več možnosti za gnezdenje štorkelj, kot v ostalih manjših raztresenih naseljih v Őrségu.
Zgradba muzeja, ta t.i. „Štajerska hiša” je bila sezidana za potrebe tujih delavcev tovarne kos, ki jo je leta 1902 ustanovil baron József Wieser. Z lepim arkadnim vhodom je imela odločilno vlogo pri oblikovanju podobe mesta. Od leta1983, od 800. obletnice ustanovitve Monoštra, so tukaj prostori Muzeja slovenske narodnosti in lokalne zgodovine Avgust Pavel (Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum).
46.7997209,16.4733671   (   Zemljevid )
Pred vasico Szatta stoji 400 let stara lipa, zgodovina orjaškega drevesa izvira nazaj v turške čase. Po legendi naj bi mati, ki je bežala pred Turki skupaj z otrokom, odlomila vejo z lipe in jo zabodla v zemljo za zanamce. Majhna veja ja postala polna življenja, je zrasla in nje na življenjska doba sega nekaj stoletij nazaj. Leta 2015 je na izboru »Drevo leta« dosegla drugo mesto.
Cerkev Marijinega vnebovzetja je bila zgrajena po načrtih arhitekta Franza Antona Pilgrama med letoma 1748 in 1779 v značilnem baročnem slogu. Temeljni kamen za cerkev je bil položen 14. avgusta 1748, toda gradbena dela so potekala tako hitro, da so lahko že pred zaključitvijo del, leta 1764 opravili blagoslovitev cerkve. Cerkev je blagoslovil opat Fritz Alberik, naslednik tedaj že pokojnega opata Roberta Leeba.
46.57586,15.83019   (   Zemljevid )
Stari del Lenarta oblikujejo značilne trške zgradbe– meščanske hiše iz 19. stoletja, ki so od župnišča ob cerkvi razporejene v nizih ob cesti proti Mariboru, Gornji Radgoni, Ptuju in Jurovskemu Dolu. Od posvetne stavbne dediščine sta ohranjena rotovž in špital. Trški sodnik je bil prvič omenjen že leta 1332; več kot 300 let so ga potrjevali Herbersteini iz bližnjega gradu Hrastovec, ki jim je bil trg podrejen.
46.839637,16.2857755   (   Zemljevid )
Najbolj znana in najbolj pomembna naravna vrednota Občine Hodoš, ki je danes del Slovenije, je jezero Hodoš, ki ga napaja potok Dolenci. Po načelu jeza izoblikovano jezero danes v pokrajini lepo izstopa. Njeno najpomembnejšo naravno vrednost predstavlja ornitološki svet, na podlagi česa je to področje del mednarodne mreže pomembnih habitatov ptic (IBA). Poleg petdeset vrst ptic, ki gnezdijo tukaj, še enkrat toliko ptic najdemo tukaj v obdobju migracij.
Kopališče ustreza vsem zahtevam spa, wellness kopališč in zdravilišč. Bazene s termalno vodo, ki ima temperaturo okoli 35° C, napaja termalni vrelec v bližnjem parku. Gostje, ki si želijo sprostitve, se lahko znajdejo v pravem mediteranskem svetu, kajti pod velikansko stekleno kupolo termalnega kopališča rastejo palme, bananovci in zimzelene rastline, ki dajejo prostoru poseben čar. Celo v januarskem mrazu vas tukaj pričakuje sredozemsko poletje.
Vrtna ulica 7, 2230 Lenart v Slov. goricah (   Zemljevid )
Pizzeria Agata obratuje od leta 1995. Nahajamo se ob glavni cesti Lenart-Ptuj, približno 800 m iz centra Lenarta, nad jezerom Radehova. Znani smo po  odličnih pizzah. Pred šestimi leti smo razširili našo ponudbo, tako da sedaj nudimo tudi: malice, kosila, testenine, jedi z žara, lazanje, solatne krožnike, steake, zrezke, sladice. Ponujamo tudi okoliška vina, kavo in ostale brezalkoholne in alkoholne pijače. Sprejmemo lahko 100 gostov v lokalu in terasi.
46.56358,15.84081   (   Zemljevid )
Akumulacijsko jezero blizu naselja Radehova v Pesniškidolini je nastalo z zajezitvijo Globovnice. Dolgo je 750m in široko 400 m, njegova površina meri 24 ha. Veljaza priljubljen kraj ribičev, v njem je namreč možno ujeti različne vrste rib: some, krape, ščuke, smuče in nekatere druge.
46.7898336,16.3380645   (   Zemljevid )
To je najstarejša cerkev Őrséga, njena zgodovina sega vsaj v 12. stoletje. Stavba je bila porušena šele v drugi polovici 18. stoletja, ves material je bil vgrajen v takrat grajeno protestantsko cerkev. Cerkev je nekoč stala na starem pokopališču, na tem mestu je danes informacijska tabla.
46.69379,15.89057   (   Zemljevid )
Kapelica z zvonikom je bila najverjetneje zgrajena na prelomu 19. in 20. stoletja. Imenuje se tudi Žalostna mati božja. V pritličnem delu zvonika so v stranskih nišah novejše poslikave. Vsako leto se v mesecu maju pri vaški kapeli odvija vremenska maša.
Močna 7, 2231 Pernica (   Zemljevid )
Ob nekdanji furmanski cesti med Radgono in bližnjim Mariborom stoji gostilna Šiker, kjer se lahko odžejaš in dobro naješ. Vse se je pričelo 1870, ko sta Mihael in Ana Schiker začela zgodbo o domači furmanski gostilni, ta pa je kmalu postala priljubljena med domačini in popotniki. Bogato znanje se prenaša iz roda v rod, zato lahko pripravljamo stalne preizkušene tradicionalne jedi.
Vitomarci 56, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
leta 1928 so jo svojci postavili padlemu vojaku iz prve svetovne vojne in je posvečena Mariji. Med drugo svetovno vojno so podstrešje kapele uporabljali kot skrivališče osnovnih življenjskih potrebščin. Nekdaj je bila tukaj postojanka romarjev kjer so se okrepčali pred nadaljevanjem poti proti Sv. Trojici v Slov. goricah.
46.57069,15.80717   (   Zemljevid )
Akumulacijsko jezero Komarnik leži približno 2 km zahodno od Lenarta v Slovenskih goricah. V zapisih se omenja že v 16. stoletju, takrat so ga lastniki Herbersteini iz gradu Hrastovec uporabljali za gojenje rib. V 60-ih letih 20. stoletja je bilo preurejeno v zadrževalnik visokih voda in na zahodni strani zavarovano z nasipom. Obsega 26 ha površine, njegova povprečna globina je 1,5 m.
Po prihodu v Monošter so cistercijani leta 1740 najprej začeli graditi svoje bivališče, samostan. Načrte zanje je naredil Franz Anton Pilgram. Začeli so z gradnjo južnega trakta, v katerega so se vselili leta 1746. Današnji del samostana je bil dograjen okrog leta 1750, a okoli cerkve simetrično načrtovan severni del pa ni bil realiziran. V nekdanjih sobah cistercijanov so danes prostori mestne hiše.
46.511867,15.9369115   (   Zemljevid )
Je bilo nekoč križišče cest, kjer se je nahajal križ. Križišča s cestami dandanes več ni, tako da se znamenje nahaja med polji in travniki. Po moriji kuge so ta kraj imeli za sveto mesto in v 19. stoletju na tem mestu postavili kužno znamenje s čokatim spodnjim delom, na katerem je širša hišica s sedlasto oblikovanimi nišami.
46.54494,15.81286   (   Zemljevid )
Voličina je tipičen primer slovenske gručaste vasi s starim vaškim jedrom, ki se je izoblikovalo v okolici cerkve Kraj se prvič omeni v knežjem urbarju leta 1265. Posesti v Voličini so bile v lasti hrastovškega  in vurberškega gospostva.  Osrednji del vasi je cerkev dnji del vase je cerkev  svetega Ruperta, , ki se v virih prvič omenja 1443.
Vitomarci 13, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Leto izgradnje in vzrok ni znan. Ima zvonik, v katerem pa nikoli ni bilo zvona. V njeni bližini je med drugo svetovno vojno strmoglavilo več letal.
20 Gibina, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Kapela je bila zgrajena okrog leta 1923 kot zahvalo ob 25-letnici zakona. Ima zvonik in oltar s tremi kipi, ki upodabljajo Sveto Družino. Strop je vzorčno poslikan in z napisom.
Zavrh 1a, 2232 Voličina (   Zemljevid )
Edinstveno kapelica odprtega tipa je iz 19. stoletja. Pokriva jo položna piramidalna streha, ki sloni na toskanskih stebričkih baldahinaste oblike. V njeni sredini je nekdanje kužno znamenje iz leta 1510, ki pa je ohranjeno samo v delu nad streho. Kapelica stoji na trikotni zelenici pri cestnem križišču tik ob vstopu na Zavrh.
V Radehovi, v bližini akumulacijskega jezera Radehova,stoji edina podružnična cerkvica lenarške župnije;domačini jo imenujejo Stiperjeva kapela. Sestoji iz prezbiterija in zvonika iz 17. stoletja, v 19. stoletju pa ji je bila prizidana večja novogotska ladja. Kapela je bila nekdaj protestantska, konec 16. in v začetku 17. stoletja so se tukaj zbirali t. i. skakači, pripadniki srednjeveškeverske sekte. Vaščani vsako leto na veliki šmaren, 15.
Hrastovec v Slov. goricah 23, 2230 Lenart v Slov. goricah (   Zemljevid )
V razloženem naselju Hrastovec v severnem delu gozdnate zakrasele planote Hrastovenjak ležijo na površini 4,2 ha Hrastovški ribniki. Ti so prvotno pripadali grofom Herbersteinom, ki so imeli v posesti še bližnje jezero Komarnik. Območje je pomemben življenjski prostor ogroženih rastlinskih in živalskih vrst; od leta 1992 je zavarovano kot naravni spomenik.
Drbetinci 5 , 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Bila je zgrajena leta 1888 kot zahvalo, da so v požaru hiše preživeli vsi člani družine. Kapelica je imela nekoč nekoliko drugačno podobo – včasih je imela okna. V drugi svetovni vojni so minirali bližnji most, kar je povzročilo, da so okna nadomestili z zidaki.
Vitomarci 77, 2255 Vitomarci
Se nahaja pod cerkvijo. Zgrajena je bila leta 1925 na pobudo Tomaža in Genovefe Toš kot zahvala, da so bili domači in posest obvarovani pred strelo, ki je v poslopje udarila pred novim letom 1925. Ima zvonik, ki je nekoč bil lesen, danes pa je kovinski. V njej se nahaja kip Marije, visok približno dva metra, ki ga je ustvaril domači umetnik.
Zamarkova 23, 2230 Lenart v Slov. goricah
Na trikotni ploskvi zidano znamenje ima na čelni strani nišo z ostanki poslikave. O njegovem nastanku priča letnica 1610, obnovljeno pa je bilo v letih 1815 in 1887. Znamenje krasi baročno oblikovana streha s kardinalskim križem in vazama ob straneh. Stoji ob cesti Maribor–Lenart nedaleč od Šikerjeve gostilne. Po ustnem izročilu naj bi hrastovski graščak na tem mestu dal živo zakopati mlado Ančko, hčer nekega podložnika, ker se mu ni hotela vdati.
Zavrh 41, 2232 Voličina (   Zemljevid )
Kapelica z zvonikom je bila postavljena leta 1947. Ima manjši lesen zvonik z dekorirano pločevinasto streho. Na stranskih fasadah so manjša neogotska okna. Posvečena Srcu Jezusovemu je bila postavljena v spomin na srečno vrnitev Ivana Potočnika iz nemške vojske. Vsako leto ob kapelici poteka blagoslov velikonočnih jedi.
Sveta Ana 28, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Okrepčevalnica Šenk vas vabi na Sveto Ano, kjer lahko preživite prijetne trenutke ob dobri kavici v družbi vaših najdražjih. Za vas imajo odprto tudi letno teraso, s prijetnim ambientom kjer lahko v družbi prijateljev preživite prijetne urice. Poleg redne »okrepčevalne« ponudbe ponujajo tudi pogostitev v zgornjem prostoru za zaključene družbe, praznovanja in zabave.
46.636665,15.845509   (   Zemljevid )
Kužno znamenje ali Pomorski križ se nahaja ob glavni cesti iz smeri Svete Ane proti Lenartu, v kraju krivi Vrh.   Kužno znamenje nosi letnico 1637.  V tistem obdobju so ljudje umirali za posledicami kuge, od tod tudi ime znamenja, pod njim naj bi bilo tudi pokopališče. Znamenje je poznano tudi kot Bajnkov križ, v novejšem času pa kot Ajlečov križ, saj je bilo v preteklosti v lasti družine Aljec.
Drbetinci 47, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Turistična kmetija Druzovič je urejena domačija, ki se nahaja v osrčju Slovenskih goric, od koder je lep razgled v dolino.  Obiščite jo, ko si zaželite nekaj dni oddiha, sprehode v naravo in kolesarjenje po Slovenskih goricah ali pa želite samo uživati v pravi domači hrani. Poleg obilne, raznovrstne, doma pridelane hrane vam postrežejo več sort domačega vina, ki si ga lahko v kamniti kleti točite tudi sami.
Ministrstvo za verske zadeve in izobraževanje je s 1. septembrom 1893 odobrilo, da se v Monoštru odpre nižja gimnazija. V zgradbi, ki ga je po načrtih Zsigmonda Herczega sezidal in tudi opremil Henrik Loetz, se je pouk začel dve leti pozneje. Po dodelitvi statusa višje gimnazije je bilo omogočeno opravljanje mature, ki so jo prvič izvedli 26. in 27. junija 1906.
Drbetinci 13, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
V spodnjem delu Drbetincev na poti od izvoza iz avtoceste Cerkvenjak proti Vitomarcem, na levi strani ceste opazite veliko poslopje, tam domujejo vrhunska vina SiSi. Družina Druzovič se z vinogradništvom in kletarstvom ukvarja že več kot 100 let. Umetnost gojenja vinske trte, pridelave in predelave vina prehaja iz očeta na sina že nekaj generacij. Na Druzovičevi stari preši je letnica 1884.
Močna 4, 2231 Pernica (   Zemljevid )
Hotel Šiker je velika in zahtevna novejša investicija ter dragocena pridobitev Gostilne Šiker, odprt konec leta 2011. Umeščen je v neokrnjeno naravo ob bližnjem jezeru Pristava, sto korakov od gostilne.
Novinci 33, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Zgrajena je bila v 18. stoletju kot zahvala zakoncev, da je njun edini sin preživel padec v 18 m globok studenec. Nekoč je mimo kapele vodila pešpot iz Slavšine k Sv. Andražu, danes ko je pot speljana nižje pa je kapela na bolj odročnem mestu.
Hvaletinci 13, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Je najstarejša kapela na območju občine in je bila zgrajena okoli leta 955. Med vojno je bilo okrog kapele do vrha naloženega nemškega streliva in orožja in so se vaščani bali, da se bo razstrelilo. Nemci so prav tako mislili odpeljati zvon iz zvonika, vendar so ga vaščani že pred njihovim prihodom skrili v potok.
Ledinek 23, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Imajo zelo lep ambient ter spada med zelo urejene turistične kmetije. Pohvalijo se lahko z domačo izdelano pašteto in pestro ponudbo domačega žganja ter domačega grozdnega in mareličnega soka.    Turistična Kmetija Bauman se nahaja na enem izmed mnogih gričev čudovitih Slovenskih goric, v kraju Ledinek. Od samega centra Svete Ane so oddaljeni 3 km, od sosednjega Lenarta pa 10 km.
Monoštrski glavni trg je s hišami, zgrajenimi v 18. in 19. stoletju, ohranil podobo nastajajočega meščanskega mesta. Vsaka stavba je del njene zgodovine. V hišah na glavnem trgu, v katerih so v preteklosti domovale obrtne delavnice, kavarne, kazino, tiskarna, prostori kulturnih in prosvetnih društev, so danes trgovine, kavarne in stanovanja. Na prijetnem trgu malega živahnega mesta stoji kip kralja Béle III., ki je mesto ustanovil leta 1183.
Novinci 8, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Stara je približno 200 let in sta jo dala postaviti zakonca, ki jima je uspelo postaviti lastno hišo zato sta v zahvalo postavila še kapelo. Kapela ima zvonik, vendar je brez zvona, ki so ga med drugo svetovno vojno odtujili.
Krivi Vrh 13, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Vinarstvo Hafner najdete v osredju Slovenskih goric na Sveti Ani, kjer so že od nekdaj uspevali najboljši vinogradi Avstrijske Štajerske. Uživalcu  vin nudijo pokušino v kleti, ki je strokovno vodena. Letno napolnijo približno 30.000 steklenic vrhunskega vina.
Drbetinci 26 , 2255 Vitomarci
Turistična kmetija "Pri kapeli" je urejena domačija, ki stoji na koncu vasi Drbetinci, na gričku, s katerega se ponuja čudovit pogled na dolino. Pogled zaplava proti 15 kilometrov oddaljenemu Ptuju, približno toliko stran pa je tudi Gornja Radgona. Družina skrbi, da ostane gostom, ki pridejo na njihovo kmetijo, ta del Slovenije v prijetnem spominu. Brez dobre hrane seveda ni lepih spominov, zato na kmetiji skrbno izbirajo jedila, ki jih ponudijo svojim gostom.
Kremberk 9a, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Majcenovičev Vinograd leži na znameniti legi, od koder so v preteklosti z vinom in s sadjem oskrbovali dunajski dvor. Kraj je tudi zanimiva razgledna točka, pogled namreč seže vse do avstrijskih Koralp. Njihov trud se kaže tudi v certifikatu o integrirani pridelavi grozdja ter vrsti medalj za dobro pridelano vino (sejmi, društva vinogradnikov). Njihove izdelke je možno kupiti pri njih doma (po dogovoru oz.
Kremberk 36, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Družina Vinotoč prideluje zelo kakovostno vino.  Pohvali se lahko tudi z različnimi priznanji za dobro kakovost vina. Kmetija je usmerjena v vinogradništvo in živinorejo; obsega 5 ha obdelovalnih površin, od tega je 1,4 ha vinograda. Imajo klet s podcestnim predorom do vinograda, obnovili so celoten vinotoč, načrtujejo pa še razširitev ponudbe hrane in ležišč za prenočitev.
Zavrh 93, 2232 Voličina (   Zemljevid )
Dobrodošli pri nas! Ljubezen do vinogradništva in vina nas je pripeljala do želje, da to strast delimo tudi z vami. Lotili smo se novega projekta, propadajoče poslopje na Zavrhu smo prenovili v prijeten domačen ambient, kjer se lahko dobrega vina v dobri družbi naužijete tudi vi. Z letnega vrta lahko spremljate rast mladega vinograda sauvignona ali pa občudujete razgled na sončne Slovenske gorice.
Sv. Ana v Slov. goricah 14, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Je gostilna z dolgoletno tradicijo. Ustanovljena je bila leta 1949 in je zelo priznana ter ugledna restavracija. Imajo zelo lep ambient ter  ponudbo, ki vsebuje raznovrstno hrano.   V njihovi ponudbi najdete vina ter salame iz divjačinskega mesa. Na kmetiji se ukvarjajo z vinogradništvom že več kot 30 let. Z vinsko trto so posajeni 3 ha površine, na 12 ha pa v oborah za vzgojo jelenjadi živi približno 60 odraslih živali (jelenov, muflonov in damjakov).
Dražen Vrh 35, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Nahajajo se med lepimi griči Slovenskih goric, na poti med Sveto Ano in Zgornje Velke.  Staro ime kmetije se glasi Pri Güngli. Na 2 ha vinogradov je posajenih 9000 trt različnih sort, na preostalih 10 ha zemlje pridelujejo poljščine, potrebne za prehrano domačih živali.
Zgornja Voličina 87, 2232 Voličina (   Zemljevid )
Zidano znamenje iz leta 1659, ki stoji na cestnem križiščuv Voličini, ima v zgornjem delu štiri globoke, polkrožnozaključene niše s podobami naslednjih patronov:svetega Ruperta (Voličina), svetega Lenarta (Lenart vSlovenskih goricah), svete Barbare (Korena) in sveteMarjete (Pernica).
Zavrh 86, 2232 Voličina (   Zemljevid )
Viničarija, danes preurejena v zanimiv kmečki muzej,ima lepo ohranjeno klet iz leta 1860; njen kamniti gornji del je bil dozidan leta 1926. Zanimiva in bogata zasebna etnološka zbirka obsega osebne predmete, vinogradniške pripomočke in tehniško dediščino in življenje Slovenskogoričanov v preteklosti, v času viničarij.
46.7898336,16.3380645   (   Zemljevid )
Območje, znano pod imenom Gozdni park ali gozd Laczó, je eno od najstarejših prireditvenih prostorov v Őriszentpétru. Spomini segajo v prvo polovico 20. stoletja, ko je bil Gozdni park zelo priljubljena in obiskana lokacija ne le za lokalno prebivalstvo, temveč tudi za obiskovalce Őrséga: tu so se odvijali krajevni in regionalni kulturni dogodki; med domačini, ki so se zanimali za šport, pa je bilo zelo priljubljeno teniško igrišče ob cesti in pozneje igrišče za odbojko. V sedemdesetih letih 20.
Zavrh 42, 2232 Voličina (   Zemljevid )
V završkem kulturnem domu (Zavrh 42) si je možno ogledati spominsko sobo, posvečeno generalu Maistru, z razstavljenimi predmeti in dokumenti, tesno povezanimi s pomembnimi dogodki iz njegovega življenja. TD Rudolf Maister - Vojanov Zavrh vsako leto v novembru pripravi t. i. Maistrove dneve v spomin na znamenitega Slovenca, ki je na Zavrh rad prihajal na oddih. V Stupičevi vili je napisal svojo drugo pesniško zbirko Kitica mojih(1929).
46.56809,15.83172   (   Zemljevid )
Račji gaj je urejen kot miniaturni obvodni park. Je krajmiru in počitka, ki omogoča opazovanje življenja na vodi in ob njej. Tukaj živijo race domače vrste, race mlakarice,labod grbec, zelenonoga tukalica, vodna kura liska,različne ptice, dvoživke in še nekatere druge živali.
Nikova ulica 9, 2230 Lenart v Slov. goricah (   Zemljevid )