Ni rezultatov.
Močna 4, 2231 Pernica (   Zemljevid )
Med travniki v Pesniški dolini južno od naselja Močna je reka Pesnica zajezena v jezero Pristava. Drugo ime zanj je Šikerjev ribnik, leži namreč v bližini znamenite Šikerjeve gostilne. Prvotni ribnik, ki je prejšnja stoletja pripadal grofom Herbersteinom (v njem so gojili ribe), so pred desetletji povečali v zadrževalnik reke Pesnice tako, da so na njen tok namestili pregrado. Jezero je dolgo 750m in široko 500m, njegova površina meri okoli 30 ha.
Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart v Slov. goricah (   Zemljevid )
Grad Hrastovec, ki  stoji na griču nad dolino reke Pesnice, je eden najmogočnejših gradov na slovenskem Štajerskem.  Ime Hrastovec – Gvtenhage  se  prvič pojavi leta 1265 v zvezi z deželnoknežjim urbarjem, vendar upravičeno domnevamo, da je ime povezano z naseljem ali manjšim dvorom. Vsekakor je dokazano, da je hrastovški dvor obstajal že leta 1294, saj se v darilni listini Adelaide Hrastovške cistercijanskemu samostanu v Runi omenja tudi Henrik der Hager - Hrastovški.
46.8446312,16.4057931   (   Zemljevid )
Je najbolj znan spomenik Őrséga. Prva cerkev v Zalski dolini je v sredini 13. stoletja že obstajala. Gradnja cerkve je zagotovo povezana s stražniki – s stražniki Zale. To nam dokazuje tudi zavetnik cerkve, Sv. Peter, ki ima ključe nebes, in je gotovo bil zaveznik stražarjev, ki so branili »vrata in ključe države«. Ladja in zahodni stolp cerkve sta okrašena v romanskem stilu, širitev pa je izvedena že v gotskem slogu. Notranjost cerkve ohranja spomin na reformacijo z napisom v madžarskem jeziku.
Vitomarci 58, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Hrgova domačija predstavlja izjemen spomenik ljudskega stavbarstva v začetku 19. stoletja. Stoji na vrhu slemenskega razloženega naselja Vitomarci in predstavlja tip stegnjenega panonskega doma. Sestavljata jo hiša in gospodarsko poslopje. Domačija odkriva značilno panonsko hišo, ki je pod slamnato dvokapno streho sledi manjše gospodarsko poslopje – vinska klet. Notranjost hiše je tradicionalna.
Rožengrunt 37, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Na kmetiji je ob turizmu najpomembnejša dejavnost živinoreja; redijo govedo, prašiče, perutnino in ovce pa tudi kunce in damjake. Kmetija obsega 10 ha obdelovalne zemlje. Vse, kar pridelajo, na kmetiji tudi prodajo. Če si želite odmaknjenosti od kmetije, boste lahko nedaleč stran opazovali damjake v ogradi ali se sprehodili po gozdnih in drugih neasfaltiranih poteh. V njihovi ponudbi najdete domače vino različnih sort, jabolčni in grozdni sok, kruh iz krušne peči, gibanico in domače narezke.
46.8667018,16.3108832   (   Zemljevid )
Na podlagi zgodovine pragozda v Szalafőju se težko obdrži imenovanje "pragozd", saj njegova nedotaknjenost sega nazaj le malo več kot pol stoletja. Vendar pa je ena izmed gozdnih površin v državi, ki so najdalj časa nedotaknjene, prav zaradi tega predstavlja izpostavljeno naravno in znanstveno vrednost.
Froleh 9, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Kmetija se nahaja na poti med Sveto Ano in Benediktom, natančneje v vasi Froleh. Gostom ponujajo izvrstno domačo hrano in pijačo. Pohvalijo pa se lahko z zlatim priznanjem nagrajeni domači kruh iz krušne peči, domače gibanice ter meso in tunke. Kmetija odprtih vrat poleg izvrstne domače hrane in pijače popotnikom ponuja tudi lep razgled v umirjenem okolju. Poleg osnovne dejavnosti kmetijstva so se usmerili tudi v dopolnilno dejavnost vinogradništva.
Spodnji Žerjavci 41b, 2230 Lenart v Slov. goricah (   Zemljevid )
Na turistični kmetiji Bunderla poskušamo z doma pridelano hrano osvojiti gurmanske okuse vseh, ki imajo radi domačo, tradicionalno slovensko hrano. Nudimo kosila, večerja in narezke za različne priložnosti, ob tem pa postrežemo z izbranim domačim vinom ter – seveda - sveže pečenim kruhom.
Gradenšak 10, 2232 Voličina (   Zemljevid )
Kužno znamenje na kvadratnem podstavku je iz obdobja 1710–1712, ko je tod zadnjič morila kuga. Domačini mu pravijo tudi pomorski križ. Njegove niše krasijo podobe svetnikov. Stoji ob hiši številka 9 v Gradenšaku.
Apače 97, 9253 Apače (   Zemljevid )
Cerkev Marijinega vnebovzetja se ponosno vzpenja proti nebu v samem centru naselja Apače. Začetek gradnje cerkve sega v daljnje leto 1200, prvotni cerkveni objekt, ki je bil na tem mestu naj bi nastal že veliko prej. Skozi zgodovino se je cerkev dograjevala in v 18. stoletju dobila današnjo obliko. Najznamenitejši deli cerkve so: edinstvena gotska rozeta nad vhodom v cerkev, narejena iz enega samega kosa kamna, kamniti gotski kip Marije iz leta 1470 ter veliki baročni oltar iz druge polovice 18.
Apače 38, 9253 Apače (   Zemljevid )
Prvotno katoliško župnijsko pokopališče je bilo okoli cerkve v Apačah. Cesar Jožef II je leta 1784 z ediktom prepovedal pokopališča v središčih vasi zato se je na mestu današnjega pokopališča določila nova lokacija. Obzidje starega pokopališča je bilo odstranjeno že leta 1832. V zgodnjih letih 20. stoletja evangeličanskih vernikov ni bilo dovoljeno pokopavati na katoliškem pokopališču, le ob njem ali v drugih krajih.
Örökzöld u. 7, 9970 Szentgotthárd (   Zemljevid )
Dne 15. decembra 1957 so do danes še neznani storilci brutalno umorili Jánosa Brennerja, kaplana iz Rábakethelya. Zaradi komunistične diktature več desetletij ni bilo možno organizirati javne komemoracije za duhovnikom, umrlim mučeniške smrti. Po spremembi režima je 13. decembra 1992 prišlo do prve uradne komemoracije, ko je bil pred kapelico v Židi (Zsida), nekaj metrov stran od kraja njegove smrti, postavljen spominski križ.
Črnci 47, 9253 Apače (   Zemljevid )
Dvorec Freudenau, ali kot ga imenujemo danes – Meinlov grad, ki stoji v vasi Črnci je imel skozi zgodovino več imen in lastnikov. V sredini 13. stoletja naj bi na mestu dvorca stal strelski dvorec. Današnja baročna stavba dvorca Freudenau, z velikim posestvom izvira iz 17. stoletja. Posebnost dvorca je vzidan okrogel rimski relief iz 2. stoletja, ki predstavlja objeta zakonca. Za obzidjem dvorca se je nekoč raztezal čudovit francoski park z eksotičnimi drevesi in sadnim drevjem. V začetku 20.
Stogovci 58, 9253 Apače (   Zemljevid )
Družinski Vinotoč obratuje že več kot 20 let. Sin Erih je domačo obrt prevzel po očetu. Imajo večjo senčno letno teraso, ki sprejme veliko gostov, sam pogled s terase pa vam nudi ogled neokrnjene narave in pogled v Apaško dolino ter spremljanje življenja domačih živali. Pri njih lahko naročite pretežno domačo hrano, narezke z domačimi suhomesnatimi izdelki, domač kruh, zelenjavo in hišno vino.
46.865283,16.347026   (   Zemljevid )
Reka Zala, »Sala«, kot jo imenujejo v Őrségu je tukaj še potoček, ki je odigral pomembno vlogo že od nekdaj tako za prebivalce, kot za pokrajino. Pomembnost doline danes predstavlja predvsem njena scenska vrednost. Poleg lepote pa dolina potočka predstavlja izjemno naravno vrednoto. Jelšev nasad, ki spremlja strugo s habitati travnikov v dolini, je evropskega pomena.
Zgornja Ščavnica 58, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Čudovita zidana in delno lesena hiša je v lasti družin Urbanič in že četrto generacijo nosi ime Grafonževa domačija ter nam omogoča muzejski vpogled v življenje in gospodarjenje v preteklosti. Prav tako se na njej odvija stacionarni in izletniški turizem.   Domačijo Grafonž sestavljajo hiša, večje gospodarsko poslopje, kozolec, leseno stranišče, čebelnjak, vodnjak, lanišnica in latnik – brajda. Je eden redkih v celoti ohranjenih ambientov z značilnimi stavbami iz 19.
Spodnja Voličina 77, 2232 Voličina (   Zemljevid )
Župnijska cerkev sv. Ruperta stoji v vaškem jedru Spodnje Voličine. Le nekaj kilometrov proti severu stoji grad Hrastovec, proti vzhodu pa mesto Lenart v Slovenskih goricah.  Enoladijsko cerkev, ki jo pokriva strma dvokapnica, sestavljajo gotska ladja, prostoren gotski prezbiterij z visokim masivnim zvonikom na severu in zakristijo na jugu ter stranski baročni kapeli.
Lormanje 32, 2230 Lenart v Slov. goricah (   Zemljevid )
Znamenje stoji v naselju Lormanje nad jezerom Komarnik, v  gozdu Črni les. Bilo je postavljeno v spomin na  Agato  s  Štraleka (danes Zg. Voličina), ženo Friderika Herbersteina iz gradu Hrastovec. Znamenje je bilo obnovljeno leta 1665 in kasneje leta 1789, potem je bilo  pozabljeno in je razpadlo. Katoliško prosvetno društvo Zarja iz Lenarta  je leta 1939 znamenje ponovno zgradilo na istem mestu.
Spodnja Voličina 81a, 2232 Voličina (   Zemljevid )
Star pregovor pravi: "GOST JE KRALJ" Vendar smo v naši hiši prepričani, da je samo pregovor premalo. Prepričani smo tudi, da bodo naše kuharske mojstrovine in prijazno osebje storili vse, da se boste tako tudi počutili.  V naši gostilni ste vedno v dobrodošli, s prijatelji, ob praznovanju nepozabnih trenutkov, ob rujni kapljici in izvrstnih jedeh, ki  so veselje za dušo, tradicionalne slovenske in  take s sodobnejšim pridihom.
46.8295632,16.4572251   (   Zemljevid )
Vzdušje dvajsetih let 20. stoletja nam pričara hiša, v kateri prikažejo kako so živeli naši predniki in kakšno orodje so uporabljali v vsakdanjem življenju. S slamo krita hiša, ki stoji v središču vasi, je bila zgrajena proti koncu 1800 s pomočjo krajanov kot stanovanjska hiša za kovača iz Nagyrákosa. Načrtovali so, da hišo postavijo na obrežje reke Zala, ker je voda pomembna za hlajenje kovanih predmetov.
Apače 34, 9253 Apače (   Zemljevid )
S priselitvijo Prekmurcev v Apaško dolino v 30. letih prejšnjega stoletja se je v Apačah leta 1929 osnovala evangeličanska skupnost. Za potrebe božje službe so leta 1931 z velikim trudom kupili hišo ob glavni cesti skozi naselje Apače z nekaj zemljišča ter zemljišče za pokopališče. Hiša je bila zgrajena okoli leta 1864, obnovljena leta 1917, današnji čudoviti izgled je pridobila z zadnjo obnovo leta 2017.
46.8485919,16.3954304   (   Zemljevid )
Sestavni del prispodobe tradicionalnih kmetij v Őrségu so tako sadovnjaki ob domačiji, kakor tudi travniški sadovnjaki na strmih pobočjih, ki so s svojo raztrošeno obliko in z drevesi različnih starosti prepoznaven in ustvarjalni del pokrajine, istočasno pa predstavljajo pomemben habitat. Direktorat Narodnega parka Őrség je v sadovnjaku Csörgőalma ohranil vsaj 50 starih sort jabolk, hrušk in češenj.
46.657379,15.853096   (   Zemljevid )
Reka Ščavnica je nižinska reka v severovzhodnem delu Slovenije. Njeno povirje se nahaja na nadmorski višini 330 m v severovzhodnem delo Slovenskih goric v kraju Zgornja Velka.    Včasih je po reki Ščavnici teklo veliko vode. Poganjala je številne mline, ki so stali na njeni strugi. Danes ob njej stoji le še sodoben električni Rožmanov mlin. Voda pa ni pomembna le za obstoj človeške družbe, ampak za vse živalske in rastlinske organizme. Reka je bila polna življenja.
46.8853889,16.5333113   (   Zemljevid )
Naselje Őrimagyarósd so v obdobju Árpadovičev ustanovili mejni stražniki. Kralj Štefan V. je leta 1270 stražnikom iz »Monorosda« izdal pismo privilegijev, s katero je podrobno opredelil njihove pravice in obveznosti. Grad, utrdba v Őrimagyarósdu je nastala v času turške okupacije. Družina Darabos iz Magyarósda je okoli leta 1590 dvorec predelala za obrambne namene.
46.7997209,16.4733671   (   Zemljevid )
Pred vasico Szatta stoji 400 let stara lipa, zgodovina orjaškega drevesa izvira nazaj v turške čase. Po legendi naj bi mati, ki je bežala pred Turki skupaj z otrokom, odlomila vejo z lipe in jo zabodla v zemljo za zanamce. Majhna veja ja postala polna življenja, je zrasla in nje na življenjska doba sega nekaj stoletij nazaj. Leta 2015 je na izboru »Drevo leta« dosegla drugo mesto.
Zgornja Ščavnica 12, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Evangeličansko pokopališče, ali kot ga domači radi poimenujejo »Luteranski britof« se nahaja na območju Zgornje Ščavnice.   Zgodovina pokopališča sega v 30. leta 20. stoletja. V takratnem obdobju se je že nekaj prebivalcev občine opredeljevalo za evangeličansko vero. Med obema svetovnima vojnama je prišlo do povečanega preseljevanja iz Prekmurja tudi na območje Slovenskih goric Med njimi so bili tudi evangeličani, ki so želeli ohraniti svojo vero.
46.8629754,16.329723   (   Zemljevid )
Nekdanji stražniki so na vrhu gričev na območju izsekanih gozdov postavili svoje hiše in gospodarska poslopja. Skupine hiš tvorijo skupine naselij, ki se imenujejo zaselki. Szalafő je zaščiteno naselje, saj je nosilec najbolj pomembnih ljudskih vrednot. Za ohranitev in predstavitev večstoletne tradicije vaških zaselkov so ustanovili Muzej na prostem v Pityerszeru, kjer so ohranili tri domačije na izvirnem mestu, ki ponazarjajo tradicionalni način življenja in kulturno dediščino prebivalcev.
46.8382611,16.4151029   (   Zemljevid )
Razstava je bila ustanovljena leta 2003 kot samostojna zbirka, ki temelji na večdesetletnem delu predsednika Lovskega društva Széchenyi Zsigmond iz Őriszentpétera, Mátyása Gömbösa. Razstava je osnovana na trofejah gostitelja razstave, na trofejah divjadi, ulovljenih v Őrségu, med katerimi so kapitalni jelenovi rogovi in veliki podočniki (čekani) divjega merjasca, zanimivi srnjakovi rogovi in trofeje divjih živali, odstreljenih zaradi njihovih neustreznih genskih lastnosti.
Žice 6, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Zagotovo  lahko trdimo, da so tudi ta del Slovenskih goric že od nekdaj naseljevala različna ljudstva, med njimi tudi Rimljani (pred približno 2000 leti). Dokaz, da so Rimljani živeli tudi v našem kraju, so ostanki gomil in gomilnih grobišč. Gomile, arheološke terenske spomenike v prvotni legi, so v davnini uporabljali za eno od oblik pokopov na našem ozemlju. Ločimo prazgodovinske in rimske provincialne gomile.
46.8091456,16.3086219   (   Zemljevid )
Na Krplivniku, ki je danes administrativno del Hodoša, so se prebivalci vasi pridružili znanemu madžarskemu gibanju Vrt Vile in so izoblikovali sadovnjak lokalnih, avtohtonih sadnih sort. Na ograjeni parceli velikosti 30x50 m so posadili okoli 60 mladih, 1-1,5 m visokih sadnih dreves.
46.8320772,16.4654611   (   Zemljevid )
Krilasti zvonik, ki že od leta 1775 stoji na najvišji točki v vasi Pankasz, je tudi simbol Őrséga. Med zvoniki, ki spadajo med značilne stavbe ljudske arhitekture Őrséga, je ta najstarejši in tudi najbolj spektakularni. Značilnost zvonika je,da je bil zgrajen večinoma iz hrastovega lesa. Zgodovinsko gledano je zanimivo, da je bilo osnovno deblo stolpa in krilaste strehe v zadovoljivem stanju, tako so lahko zvonik obnovili brez demontaže.
46.935848,16.310854   (   Zemljevid )
Ena izmed najlepših biserov Monoštra je jezero Hársas na robu mestnega predela Máriaújfalu. Umetno jezero, ki jo napaja potok Hársas, ki izvira v gozdu sosednega naselja Števanovci, ni le priljubljen kraj za ribiče, ampak tudi za kopalce in izletnike. Ob sprehajališču na obrežju jezera je urejena 1 km dolga učna pot 'Jezero Hársas', kjer si obiskovalci lahko ogledajo rastlinski in živalski svet ob jezeru in v njeni okolici ter arhitekturne znamenitosti.
46.8629754,16.329723   (   Zemljevid )
S 4-5 metrov širokimi majhnimi ribniki, ki so jih izoblikovali prebivalci Őrséga, se še vedno lahko srečujemo na domačijah. Mlake so pred nekaj desetletji igrale ključno vlogo v vsakdanjem življenju domačinov. Prvotno so jih izoblikovali zaradi potrebe, saj so od tu zagotovili vodo za živino ter za zalivanje. Kulturnozgodovinska vrednost mlak je zelo velika.
46.844631,16.4057931   (   Zemljevid )
Zgrajena po reformi Jožefa II., leta 1790 (verska skupnost je bila ustanovljena že leta 1783). Ohišje orgel in prižnico so naredili lokalni mojstri nekaj let po izgradnji cerkve. V poznobaročnem stilu zgrajena zgradba je enoladijska in pravokotnega tlorisa. Pritlični del zvonika, ki se dviga pred cerkvenim vhodom, je odprt in se s treh strani zaključuje s polkrožnimi vhodi.
46.7329253,16.3708688   (   Zemljevid )
V Veleméru se nahaja najpomembnejši srednjeveški spomenik romanskega stila, in sicer cerkev Svete trojice. Cerkev so zgradili člani družine Seči, in sicer konec 13. stoletja (obdobje-Anžujcev). Stavba, ki nosi značilnosti gotskega stila, je postala svetovno znana zaradi fresk Janeza Aquile, ki so nastale okoli leta 1377.
Égésszer 61, 9941 Őriszentpéter (   Zemljevid )
Dišeči volčin (Daphne cneorum) je simbol Direktorata Narodnega parka Őrség, saj je ležeča vrsta dišečega volčina značilna prav za pokrajino Őrség. Največja populacija rastline je prav v osrednjem delu Őrséga, med katerimi izstopa populacija ob delovni poti v Szalafőju, na vrhu in ob robu drenažnega jarka in gozda, v približno 1 km dolgem pasu. Tudi znotraj meje naselja Hodoš najdemo več manjših populacij, ki so ogrožene. Pojav velikega krasničarja je odličen primer značilnosti pokrajine Őrség.
46.901991,16.5690994   (   Zemljevid )
127 ha veliko šotno barje v dolini potoka Szőce na območju naselja Szőce, je eno izmed najbolj znanih in najpomembnejših zavarovanih območij Narodnega parka Őrség, kjer deluje tudi raziskovalni center za ohranjanje narave. Najdragocenejši del naravnovarstvenega območja je veriga travnikov na dnu doline (14 ha) – to je lokalno prebivalstvo poimenovalo »široka voda« oziroma »široki vodni travnik«. Najpomembnejše rastlinsko združenje je šotni mah (Sphagnetum).
46.876321,16.5479583   (   Zemljevid )
V dolini Vadása so jezero začeli urejati leta 1968, in sicer z uporabo vode potoka Vadása. Ime jezera izhaja iz dejstva, da je na tem območju živelo veliko lisic, ki so vzdolž potoka kopale luknje, tako je bil potok poimenovan »vad-ásta« (izkopala divjad) oziroma Vadása. S čisto vodo jo napaja 12 izvirov. 200 m široko in 350 m dolgo jezero je v poletnih mesecih priljubljen kraj za izletnike. Jezero Vadása je sestavljeno iz dveh jezer.
Széll Kálmán tér 9, 9970 Szentgotthárd (   Zemljevid )
Cerkev Marijinega vnebovzetja je bila zgrajena po načrtih arhitekta Franza Antona Pilgrama med letoma 1748 in 1779 v značilnem baročnem slogu. Temeljni kamen za cerkev je bil položen 14. avgusta 1748, toda gradbena dela so potekala tako hitro, da so lahko že pred zaključitvijo del, leta 1764 opravili blagoslovitev cerkve. Cerkev je blagoslovil opat Fritz Alberik, naslednik tedaj že pokojnega opata Roberta Leeba.
Drbetinci 26, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Stoji v zgornjih Drbetincih od koder se ponuja čudovit razgled na dolino, Pohorje in cerkev sv. Andreja, stoji Veršičeva kapela. Zgrajena je bila okrog leta 1920, po ustnem izročilu, pa bi naj bil to kraj umora dveh izdelovalcev košev, po domače so jim rekli »tutoši«. Skesani morilec pa naj bi zaradi pokore postavil kapelo, pod katero bi naj bil njun grob.
46.759991,16.3415323   (   Zemljevid )
Hiša lončarstva v Magyarszombatfi ponazarja okolico in življenje kmečkega rokodelca. Tukaj najdemo lončarske kolovrate, posode, ki so bile narejene v 19. stoletju in vse do sredine 20. stoletja v Magyarszombatfi in okolici. Cimprana hiša iz 19. stoletja s sobo in črno kuhinjo nam prikazuje hišo revnega kmeta iz poznih let 19. stoletja, v katerem je ogromno preprostega pohištva iz trdega lesa. V najstarejšem delu stavbe, v shrambi, so oblikovali lončarsko delavnico.
Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slov. goricah (   Zemljevid )
Cerkev stoji na vzpetini nad trgom, na najvišji točki v Lenartu in daje kraju poseben pečat. Je enotna poznogotska stavba, ki je v osnovi romanska,  iz  obdobja med leti 1515 in 1518. Leta 1531 so bili pozidani pevska empora, zvonik,  obrambni pomol in strelnica. Na zvonu je izpisana letnica 1573. Dve baročni kapeli na zahodni strani sta iz prve polovice 18. stoletja, zakristijo pa datiramo v sredo 18. stoletja.  Cerkev sv. Lenarta, po kateri je kraj dobil ime, se prvič omenja leta 1196.
46.8480971,16.4017447   (   Zemljevid )
Znamenitost Őriszentpétra je Rimsko katoliška cerkev, ki je bila obdana z globokim jarkom in dvojnim obzidjem. Opeko za nekdanje grajske stene so žgali v peči, katero so obnovili v njeno prvotno obliko. V letih okoli 1500 je delovalo več takšnih peči, vendar so do sedaj našli le to. Ostanke so izkopali leta 1980.
46.69379,15.89057   (   Zemljevid )
Kapelica z zvonikom je bila najverjetneje zgrajena na prelomu 19. in 20. stoletja. Imenuje se tudi Žalostna mati božja. V pritličnem delu zvonika so v stranskih nišah novejše poslikave. Vsako leto se v mesecu maju pri vaški kapeli odvija vremenska maša.
46.840396,16.4158802   (   Zemljevid )
Lokalno-zgodovinska zbirka nosi ime Edit Károlyné Szikszay in predstavlja zgodovino Őrséga, ter s pomočjo arhivskih posnetkov in značilnimi predmeti iz Őrséga prikazuje vsakdanje življenje tu živečih ljudi. Edit Szikszay je učiteljica v kraju, ki je od leta 1961 urejala šolsko zbirko, nato uredila še zbirko vasi. Predmete ljudske kulture in duhovne vrednote Őrséga je zbirala z veliko nadarjenostjo in dobrim občutkom.
Močna 4, 2231 Pernica (   Zemljevid )
Hotel Šiker je velika in zahtevna novejša investicija ter dragocena pridobitev Gostilne Šiker, odprt konec leta 2011. Umeščen je v neokrnjeno naravo ob bližnjem jezeru Pristava, sto korakov od gostilne. Namenjen je turistom, ki bi radi spoznali Slovenske gorice, družinam za oddih v naravi, naključnim gostom in poslovnežem; in ker ga od Maribora loči le deset minut vožnje, prihajajo k nam poslovneži in umetniki, ki imajo opravke v mestu, a želijo začutiti tudi podeželsko idilo in mir.
Hunyadi u. 6, 9970 (   Zemljevid )
Zgradba muzeja, ta t.i. „Štajerska hiša” je bila sezidana za potrebe tujih delavcev tovarne kos, ki jo je leta 1902 ustanovil baron József Wieser. Z lepim arkadnim vhodom je imela odločilno vlogo pri oblikovanju podobe mesta. Od leta 1983, od 800. obletnice ustanovitve Monoštra, so tukaj prostori Muzeja slovenske narodnosti in lokalne zgodovine Avgust Pavel (Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum).
Május 1. út 1, 9970 Szentgotthárd (   Zemljevid )
Stara kapela na pokopališču se je ohranila do današnjega dne, stoji na levem bregu reke Rabe, v majhnem logu v soseščini tovarne kos. Zgradba rimskokatoliške kapele je bila prvotno zgrajena v baročnem slogu, danes pa ima značilnosti gotike, v času heiligenkreuške in zirške opatije je služila kot pokopališče cistercijanov. Baročni glavni oltar je delo Josepha Schnitzerja. V kapelici so pokopani preminuli člani reda od leta 1756 dalje.
Széll Kálmán tér 7, 9970 (   Zemljevid )
Izmed monoštrskih spomenikov je najstarejša kašča, ki je trenutno gledališče. Zgradba je spremljala večstoletno zgodovino mesta. V obdobju naselitve cistercijanov so menihi sezidali veličastno cerkev, ki jo je leta 1605 cesarski kapetan Wolfgang Tieffenbach pognal v zrak, ker se je bal bližajočih se hajduških čet, ki so prihajale pod vodstvom Gergelya Némethyja.
Móra Ferenc u. 3, 9955 (   Zemljevid )
Ferenc Dankovics (nekdanji ravnatelj šole) in njegova žena Angyalka Szőke sta leta 1986 v šoli v Rábafüzesu odprla svojo zbirko krajevne zgodovine. Po smrti Ferenca Dankovicsa je skrb za zbirko prevzela Márta Lászlóné Cseri in zanje skrbela vse do zaprtja šole v Rábafüzesu. Na podlagi zbirke je leta 2006 v podružnični knjižnici v Rábafüzesu uredila zbirko slik. Leta 2009 je bila v podružnični knjižnici odprta RAZSTAVA KRAJEVNE ZGODOVINE, kjer smo uporabili nekdanjo zbirko zakoncev Dankovics.
46.839637,16.2857755   (   Zemljevid )
Najbolj znana in najbolj pomembna naravna vrednota Občine Hodoš, ki je danes del Slovenije, je jezero Hodoš, ki ga napaja potok Dolenci. Po načelu jeza izoblikovano jezero danes v pokrajini lepo izstopa. Njeno najpomembnejšo naravno vrednost predstavlja ornitološki svet, na podlagi česa je to področje del mednarodne mreže pomembnih habitatov ptic (IBA). Poleg petdeset vrst ptic, ki gnezdijo tukaj, še enkrat toliko ptic najdemo tukaj v obdobju migracij.
Széll Kálmán tér 11, 9970 Szentgotthárd (   Zemljevid )
Pisni viri omenjajo pri opisu cistercijanske samostanske knjižnice, kako pomirjajoč občutek je pogledati skozi okno na opatijski vrt. V heiligenkreuških časih so izoblikovali baročni vrt. Sadovnjaki in drevored so tvorili tako imenovan Grajski vrt, ki je danes največji osrednji mestni park.  Lokalno zaščiteno območje ima dva dela: razen baročnega vrta obsega še angleški park s številnimi redkimi rastlinskimi vrstami. Znamenita stavba grajskega vrta je Oranžerija.
Zgornji Žerjavci 28, 2230 Lenart v Slov. goricah (   Zemljevid )
Kmetija meri 25 ha. Njeni lastniki se ukvarjajo s proizvodnjo mleka in z opravljanjem storitev s stroji. Že več kot 10 let imajo tudi dopolnilno dejavnost, tj. izletniški turizem. Na kmetiji delajo vsi družinski člani.
46.8146642,16.3444604   (   Zemljevid )
Na območju Narodnega parka Őrség gnezdi približno 50 parov belih štorkelj, ena petina je v enem naselju in sicer v Bajánsenyu. V primerjavi z drugimi naselji je to sorazmerno visoko, kar lahko pojasnimo delno tudi s strukturo naselja. Ob več kilometrov dolgi cesti je veliko več možnosti za gnezdenje štorkelj, kot v ostalih manjših raztresenih naseljih v Őrségu.
Zgornje Konjišče 12, 9253 Apače (   Zemljevid )
V Turistično rekreacijskem centru Zgornje Konjišče ponosno in potrpežljivo, v tišini in objemu ribnikov, čaka mogočen ostanek debla starega hrasta, da ob njem posedite in se z njim izgubite v zgodbah iz davnine. Pred davnimi 1350 leti je ob bregovih Mure v vodo zgrmel mogočen hrast dob na katerega so naleteli šele leta 1999, ob sanaciji opuščenih gramoznic. V letu 2005 je bilo nato deblo hrasta v celoti izkopano.
V čudoviti neokrnjeni naravi v Zgornjem Konjišču, tik ob meji z Republiko Avstrijo se nahaja Turistično rekreacijski center Zgornje Konjišče. Obkrožena z ribniki, sprehajalnimi potmi in naravnimi in kulturnimi znamenitostmi je za narave želje goste celo leto odprta okrepčevalnica Ribiški dom. V zeleni naravi se nahaja čudovita, velika letna terasa, primerno za okoli 100 gostov, v notranjem delu pa je prostora za okoli 70 gostov.
46.7898336,16.3380645   (   Zemljevid )
To je najstarejša cerkev Őrséga, njena zgodovina sega vsaj v 12. stoletje. Stavba je bila porušena šele v drugi polovici 18. stoletja, ves material je bil vgrajen v takrat grajeno protestantsko cerkev. Cerkev je nekoč stala na starem pokopališču, na tem mestu je danes informacijska tabla.
46.7878072,16.3490508   (   Zemljevid )
Izvir potoka Kerca je v Sloveniji na Goričkem, pri naselju Bajánsenye se izlije v Kerko. V njej se nahajata tako rečna školjka, kot rečni rak. Izmed vrst kačjih pastirjev je bila ugotovljena prisotnost več zavarovanih vrst. Med kačjimi pastirji sta najbolj pomembna studenčar ter veliki studenčar. Ob reki Krki na območju Hodoša so registrirali 19 vrst kačjih pastirjev, med katerimi so izrednega pomena naslednji: veliki studenčar, modri bleščavec, bledi peščenec, kačji potočnik in sinji modrač.
46.6779754,15.8244087   (   Zemljevid )
Kapela v Rožengruntu stoji na zemljišču, ki spada k župnijski posesti cerkve na Sv. Ani. Gre za veliko kapelo s prezbiterijem in dvonadstropnim zvonikom in je iz prve tretjine 20. stoletja.    O času in vzroku postavitve ni podatkov, verjetno tudi zato, ker je to območje spadalo v preteklosti pod Avstrijo. Znano je samo to, da je bila na tem mestu prvotno kapelica, ki so jo kasneje dozidali. Kapela stoji na zahodni strani ceste Rožengrunt - Lokavec.
Kremberk 36, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Med krajema Spodnjo in Zgornjo Ščavnico so na hribu nad dolino istoimenske reke 1654. leta zgradili leseno kapelo, med leti 1693 in 1705 pa sedanjo župnijsko cerkev Sv. Ane, ki je bila v 19. stoletju dvakrat obnovljena. V cerkveni opremi so trije oltarji, glavni oltar je delo mariborskega kiparja Jožeta Holzingerja iz leta 1794. V stranski kapeli so freske mariborskega klasicističnega slikarja Jožefa Reitterja iz prve polovice 19. stoletja.    Začetki cerkve sv. Ane segajo v sredino 17.
Vrtna ulica 7, 2230 Lenart v Slov. goricah (   Zemljevid )
Pizzeria Agata obratuje od leta 1995. Nahajamo se ob glavni cesti Lenart-Ptuj, približno 800 m iz centra Lenarta, nad jezerom Radehova. Znani smo po  odličnih pizzah. Pred šestimi leti smo razširili našo ponudbo, tako da sedaj nudimo tudi: malice, kosila, testenine, jedi z žara, lazanje, solatne krožnike, steake, zrezke, sladice. Ponujamo tudi okoliška vina, kavo in ostale brezalkoholne in alkoholne pijače. Sprejmemo lahko 100 gostov v lokalu in terasi.
Füzesi út 3, 9970 (   Zemljevid )
Kopališče ustreza vsem zahtevam spa, wellness kopališč in zdravilišč. Bazene s termalno vodo, ki ima temperaturo okoli 35° C, napaja termalni vrelec v bližnjem parku. Gostje, ki si želijo sprostitve, se lahko znajdejo v pravem mediteranskem svetu, kajti pod velikansko stekleno kupolo termalnega kopališča rastejo palme, bananovci in zimzelene rastline, ki dajejo prostoru poseben čar. Celo v januarskem mrazu vas tukaj pričakuje sredozemsko poletje.
Lormanje 26, 2230 Lenart v Slov. goricah (   Zemljevid )
V ŠRC Polena je možno igrati veliki nogomet in odbojko na mivki, na voljo je tudi balinanje. Na peščeni krožni progi se izvajajo vsakoletna kasaška tekmovanja, progo pa koristijo tudi rekreativni tekači, pohodniki in sprehajalci. Asfaltirano progo uporabljajo za trening tako klubski kot tudi rekreativni kolesarji vseh starosti.  Vsako leto zadnji konec tedna v maju tukaj poteka kmetijsko-obrtniški sejem (KOS).
46.55836,15.78714   (   Zemljevid )
Na seznam zavarovanih območij je krajinski park, ki se razprostira na 851 ha površine, uvrščen od leta 1992. Zajema del gričevja Slovenskih goric med Dravsko in Pesniško dolino, natančneje med Završko vasjo, Koreno, Voličino in Hrastovcem, ter predstavlja del t. i. osamelega krasa z nad zemeljskimi in podzemeljskimi kraškimi pojavi, ki se v širini 1 do 2 km razteza od Dupleka na jugozahodu pa do Hrastovca na severovzhodu.
Széll Kálmán tér 1, 9970 (   Zemljevid )
Ministrstvo za verske zadeve in izobraževanje je s 1. septembrom 1893 odobrilo, da se v Monoštru odpre nižja gimnazija. V zgradbi, ki ga je po načrtih Zsigmonda Herczega sezidal in tudi opremil Henrik Loetz, se je pouk začel dve leti pozneje. Po dodelitvi statusa višje gimnazije je bilo omogočeno opravljanje mature, ki so jo prvič izvedli 26. in 27. junija 1906.
Dražen Vrh - del 56, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Domačija, znana po ohranjeni stari leseni hiši »cimprači«, ima status lokalnega etnološkega spomenika. Značilna kmečka hiša z ohranjeno opremo izvira iz sredine 19. stoletja. Domačijo sestavljajo stanovanjska hiša, pritlično zidano gospodarsko poslopje z značilnimi prezračevalnimi opečnimi mrežami ter leseno razpelo.    Pritlična hiša podolžnega tlorisa je primer razširjene t.i.
Zavrh 42, 2232 Voličina (   Zemljevid )
V  Zavrhu, nasproti Maistrovega razglednega stolpa, se nahaja podeželska vila, zgrajena leta 1923 in  poimenovana po nekdanjemu  lastniku Franu Štupici. K hiši je bil v  letih 1947/48   prizidan kulturni dom. Vila je pomembna zaradi tega, ker jo je obiskoval Rudolf Maister – Vojanov (1874 – 1934),  general, borec za severno  slovensko mejo, pesnik, bibliofil in domoljub. V Zavrh je  rad zahajal v  k svojemu prijatelju, lenarškemu  notarju Franu Štupici.
46.56358,15.84081   (   Zemljevid )
Akumulacijsko jezero blizu naselja Radehova v Pesniškidolini je nastalo z zajezitvijo Globovnice. Dolgo je 750m in široko 400 m, njegova površina meri 24 ha. Veljaza priljubljen kraj ribičev, v njem je namreč možno ujeti različne vrste rib: some, krape, ščuke, smuče in nekatere druge.
46.57069,15.80717   (   Zemljevid )
Akumulacijsko jezero Komarnik leži približno 2 km zahodno od Lenarta v Slovenskih goricah. V zapisih se omenja že v 16. stoletju, takrat so ga lastniki Herbersteini iz gradu Hrastovec uporabljali za gojenje rib. V 60-ih letih 20. stoletja je bilo preurejeno v zadrževalnik visokih voda in na zahodni strani zavarovano z nasipom. Obsega 26 ha površine, njegova povprečna globina je 1,5 m. Vzhodno od jezera se razprostira gozd  Črni les, jugovzhodno od njega so travniki in intenzivno obdelana polja.
46.521177,15.928903   (   Zemljevid )
Znamenje na Selah je nekoč stalo na stičišču cest, danes pa je to osamljena lega na grebenu od Vitomarcev proti Selam, kjer so okrog le polja in njive. Naj bi bil grob umrlih iz dveh tragedij – kuge in plazu, ki je pod sabo pokopal kar nekaj hiš in ljudi. Kamnito stebrno znamenje na Selah je po svojih oblikovanih prvinah datira v prvo četrtino 16. stoletja. Pravzor za ta tip znamenj korenini v pokopaliških in drugih svetilnih stebrih, kjer je v nastavku gorela večna luč.
Széll Kálmán tér 11, 1024 (   Zemljevid )
Po prihodu v Monošter so cistercijani leta 1740 najprej začeli graditi svoje bivališče, samostan. Načrte zanje je naredil Franz Anton Pilgram. Začeli so z gradnjo južnega trakta, v katerega so se vselili leta 1746. Današnji del samostana je bil dograjen okrog leta 1750, a okoli cerkve simetrično načrtovan severni del pa ni bil realiziran. V nekdanjih sobah cistercijanov so danes prostori mestne hiše.
V Radehovi, v bližini akumulacijskega jezera Radehova,stoji edina podružnična cerkvica lenarške župnije;domačini jo imenujejo Stiperjeva kapela. Sestoji iz prezbiterija in zvonika iz 17. stoletja, v 19. stoletju pa ji je bila prizidana večja novogotska ladja. Kapela je bila nekdaj protestantska, konec 16. in v začetku 17. stoletja so se tukaj zbirali t. i. skakači, pripadniki srednjeveškeverske sekte. Vaščani vsako leto na veliki šmaren, 15.
Trg osvoboditve 14-16, 2230 Lenart v Slov. goricah (   Zemljevid )
Stari del Lenarta oblikujejo značilne trške zgradbe– meščanske hiše iz 19. stoletja, ki so od župnišča ob cerkvi razporejene v nizih ob cesti proti Mariboru, Gornji Radgoni, Ptuju in Jurovskemu Dolu. Od posvetne stavbne dediščine sta ohranjena rotovž in špital. Trški sodnik je bil prvič omenjen že leta 1332; več kot 300 let so ga potrjevali Herbersteini iz bližnjega gradu Hrastovec, ki jim je bil trg podrejen.
Spodnja Voličina 80a, 2232 Voličina (   Zemljevid )
Gostinstvo Fekonja sega v leto 1970, ko se je z gostinstvom začela ukvarjati mama Brigita..Z novim odprtjem sem se posvetil predvsem pizzeriji in hrani iz krušne peči,v nadaljevanju pa smo ponudbo povečali z malicami, da bi čim bolj zadovoljili želje naših gostov. Družinska gostilna s tradicijo, s pristno domačo hrano, dobrotami iz krušne peči, malicami za prste obliznit  in picami  vseh vrst.
Drbetinci 47, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Turistična kmetija Druzovič je urejena domačija, ki se nahaja v osrčju Slovenskih goric, od koder je lep razgled v dolino. Obiščite jo, ko si zaželite nekaj dni oddiha, sprehode v naravo in kolesarjenje po Slovenskih goricah ali pa želite samo uživati v pravi domači hrani. Poleg obilne, raznovrstne, doma pridelane hrane vam postrežejo več sort domačega vina, ki si ga lahko v kamniti kleti točite tudi sami.
46.954085,16.273667   (   Zemljevid )
Monoštrski glavni trg je s hišami, zgrajenimi v 18. in 19. stoletju, ohranil podobo nastajajočega meščanskega mesta. Vsaka stavba je del njene zgodovine. V hišah na glavnem trgu, v katerih so v preteklosti domovale obrtne delavnice, kavarne, kazino, tiskarna, prostori kulturnih in prosvetnih društev, so danes trgovine, kavarne in stanovanja. Na prijetnem trgu malega živahnega mesta stoji kip kralja Béle III., ki je mesto ustanovil leta 1183.
Fő út 48, 9982 Orfalu (   Zemljevid )
Porabsko kulturno-turistično društvo Andovci je bilo ustanovljeno leta 2008. Namen društva je aktivno delovati na področju ohranjanja maternega jezika ter negovanja kulture in šeg slovenske skupnosti v Porabju. Na drugi strani pa želimo vse te vrednote prezentirati širši javnosti. Sedež društva je v Andovcih. Izoblikovali smo ga v 150 let stari kmečki hiši. Na dvorišču hiše je postavljen »Mali Triglav«,kamen iz Triglava kot simbol slovenstva. Iz te hiše smo naredili t.i.
Zavrh 97, 2232 Voličina (   Zemljevid )
Domačini so na Zavrhu leta 1963 postavili 24 m visok lesen stolp in ga poimenovali po generalu Rudolfu Maistru. Danes na tem mestu stoji 17 m visok kovinski razgledni stolp, ki ob lepem vremenu nudi izjemen razgled na Pohorje, Kozjak, Boč, Donačko goro, sosednjo Hrvaško in celo na madžarske ravnice. Sredi naselja se bohoti Stupičeva vila, v kateri je general nekajkrat počitnikoval. V spomin nanj in na njegove borce so v njej pred leti pripravili posebno razstavo.
Močna 7, 2231 Pernica (   Zemljevid )
Ob nekdanji furmanski cesti med Radgono in bližnjim Mariborom stoji gostilna Šiker, kjer se lahko odžejaš in dobro naješ. Vse se je pričelo 1870, ko sta Mihael in Ana Schiker začela zgodbo o domači furmanski gostilni, ta pa je kmalu postala priljubljena med domačini in popotniki. Bogato znanje se prenaša iz roda v rod, zato lahko pripravljamo stalne preizkušene tradicionalne jedi.
Vitomarci 77, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Pavličeva ali Toševa kapelica se nahaja na slikoviti lokaciji pod cerkvijo. Zgraditi jo je dala družina Toš leta 1925 kot zahvalo, da so v požaru, ki je se zgodil na dan pred novim letom, vsi ostali nepoškodovani. Do leta 1950 so se pri kapeli odvijale procesije v čast sv. rešnjega telesa in krvi. Postojanke (oltarji) so bili ob različnih kapelah. Kapelica zaprtega tipa je z začetka 20. stol. V notranjosti je kip Marije v ikonografskem tipu Srca Marijinega, ki se razmahne ob koncu 19. stoletja.
Močna 7, 2231 Pernica (   Zemljevid )
Zasebna muzejska zbirka obsega veliko kmečkega orodja in delovnih strojev. Razdeljena je v šest sklopov: poljedelstvo, sadjarstvo in  vinogradništvo, tesarstvo, kolarstvo, sodarstvo in kmečka prevozna sredstva; nekaj razstavnih predmetov je tudi s področja stanovanjske kulture in mlinarstva. Orodje in stroji, prikazani v muzeju, so pretežno iz 19. stoletja.
Hrastovec v Slov. goricah 23, 2230 Lenart v Slov. goricah (   Zemljevid )
V razloženem naselju Hrastovec v severnem delu gozdnate zakrasele planote Hrastovenjak ležijo na površini 4,2 ha Hrastovški ribniki. Ti so prvotno pripadali grofom Herbersteinom, ki so imeli v posesti še bližnje jezero Komarnik. Območje je pomemben življenjski prostor ogroženih rastlinskih in živalskih vrst; od leta 1992 je zavarovano kot naravni spomenik. Ribnike obraščajo trs, rogoz in plavajoče rastline, ki nudijo ribam in drugim vodnim organizmom zavetje pred plenilci.
Vitomarci 3, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Trsničarstvo Čeh je družinsko podjetje, ki se že več kot 30 let ukvarja s proizvodnjo trsnih cepljenk. Ker so tudi sami pridelovalci vina, se zavedajo, da so kvalitetne trsne cepljenke osnova za vrhunska vina, so njihove cepljenke visoke kvalitete. Med njihovo ponudbo najdemo pester izbor pester izbor vinskih in namiznih sort. Zadnja leta se ukvarjajo tudi s pridelavo novih ekoloških sort, ki so odporne na bolezni.
Zavrh 1a, 2232 Voličina (   Zemljevid )
Edinstveno kapelica odprtega tipa je iz 19. stoletja. Pokriva jo položna piramidalna streha, ki sloni na toskanskih stebričkih baldahinaste oblike. V njeni sredini je nekdanje kužno znamenje iz leta 1510, ki pa je ohranjeno samo v delu nad streho. Kapelica stoji na trikotni zelenici pri cestnem križišču tik ob vstopu na Zavrh.
Spodnja Voličina 154, 2232 Voličina (   Zemljevid )
Voličina je tipičen primer slovenske gručaste vasi s starim vaškim jedrom, ki se je izoblikovalo v okolici cerkve Kraj se prvič omeni v knežjem urbarju leta 1265. Posesti v Voličini so bile v lasti hrastovškega  in vurberškega gospostva.  Osrednji del vasi je cerkev dnji del vase je cerkev  svetega Ruperta, , ki se v virih prvič omenja 1443.
Krivi Vrh 9, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Kužno znamenje ali Pomorski križ se nahaja ob glavni cesti iz smeri Svete Ane proti Lenartu, v kraju krivi Vrh.   Kužno znamenje nosi letnico 1637.  V tistem obdobju so ljudje umirali za posledicami kuge, od tod tudi ime znamenja, pod njim naj bi bilo tudi pokopališče. Znamenje je poznano tudi kot Bajnkov križ, v novejšem času pa kot Ajlečov križ, saj je bilo v preteklosti v lasti družine Aljec. Na vrhu ima majhen železni križ, levo in desno sta postavljena še manjša kamnita stebrička.
Zgornja Ščavnica 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Kisarno Simonič lahko obiščete v kraju Zgornja Ščavnica, kjer vam ponudijo naravni domači zeliščni kis (jabolčni, vinski, alkoholni, mešani, starani, češnjev) in predstavijo postopek pridelave kisa. Kis pridelujejo tudi iz jabolk visokodebelnih jablan, ki jih odkupujejo po vseh Slovenskih goricah. Kmetija je prejemnica velikega števila priznanj, tako v Sloveniji kot v tujini. So prejemniki večih priznanj Dobrote slovenskih kmetij.
Kremberk 39, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Črnci 63, 9253 Apače (   Zemljevid )
Družinska okrepčevalnica je postavljena tik ob reki Muri in Kolesarsko pohodniškem mostu čez reko Muro v Črncih. Imajo kar dve veliki senčni letni terasi, primerni za več kot 100 gostov. Tik ob terasi stojijo igrala in odbojkarsko igrišče, kjer si lahko otroci vseh starosti krajšajo čas z igro.
Drbetinci 13, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
V spodnjem delu Drbetincev na poti od izvoza iz avtoceste Cerkvenjak proti Vitomarcem, na levi strani ceste opazite veliko poslopje, tam domujejo vrhunska vina SiSi. Družina Druzovič se z vinogradništvom in kletarstvom ukvarja že več kot 100 let. Umetnost gojenja vinske trte, pridelave in predelave vina prehaja iz očeta na sina že nekaj generacij. Na Druzovičevi stari preši je letnica 1884.
Zamarkova 23, 2230 Lenart v Slov. goricah (   Zemljevid )
Na trikotni ploskvi zidano znamenje ima na čelni strani nišo z ostanki poslikave. O njegovem nastanku priča letnica 1610, obnovljeno pa je bilo v letih 1815 in 1887. Znamenje krasi baročno oblikovana streha s kardinalskim križem in vazama ob straneh. Stoji ob cesti Maribor–Lenart nedaleč od Šikerjeve gostilne. Po ustnem izročilu naj bi hrastovski graščak na tem mestu dal živo zakopati mlado Ančko, hčer nekega podložnika, ker se mu ni hotela vdati.
Ledinek 23, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Imajo zelo lep ambient ter spada med zelo urejene turistične kmetije. Pohvalijo se lahko z domačo izdelano pašteto in pestro ponudbo domačega žganja ter domačega grozdnega in mareličnega soka.    Turistična Kmetija Bauman se nahaja na enem izmed mnogih gričev čudovitih Slovenskih goric, v kraju Ledinek. Od samega centra Svete Ane so oddaljeni 3 km, od sosednjega Lenarta pa 10 km. Ukvarjajo se z različnimi kmetijskimi dejavnostmi, ki so usmerjene predvsem v pridelavo domače hrane in pijače.
Zavrh 41, 2232 Voličina (   Zemljevid )
Kremberk 36a, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
V  prostorih zdravstvene ambulante v Kremberku se nahaja spominska soba doktorja Romana Lesnike. Gre za domačina, ki se je leta 1898 rodil pri Sveti Ani, njegovi starši pa so poučevali na anovski osnovni šoli.   Roman Lesnika se je rodil pri Sveti Ani leta 1898, šolo je obiskoval na Medicinski fakulteti v Gradcu. Posvetil se je specialni zobozdravstveni izobrazbi, hkrati je vodil ročno lekarno. Med okupacijo je pomagal ljudem v hudih vojnih razmerah. Na stalni razstavi je na ogled oprema med.
Lešane 16, 9253 Apače (   Zemljevid )
Čudovita kapela s tremi križi in zvonikom stoji na križišču cest Črnci – Lešane – Spodnja Ščavnica nasproti hiše s hišno številko Lešane 16. Leta 1683 so bili prvotno na tem mestu postavljeni le trije hrastovi križi. Menda so bili postavljeni v spomin ubitim domačinom in Turkom, ki naj bi padli v boju leta 1683. Leta 1928 so bili križi obzidani v kapelo s strešnim zvonikom. Le ta je odprta na sprednji strani ter obdana z ograjo. Trikotni zaključek na čelu je podprt z stebroma.
Plitvica 10a, 9253 Apače (   Zemljevid )
Okrepčevalnica se nahaja v središču kraja Plitvica. Imajo izjemno veliko letno teraso, primerno za do 120 gostov. V notranjosti sprejmejo kar 100 gostov. Postrežejo vas z vrsto okrepčilnih pijač, v kuhinji pa se pripravljajo same dobrote po izbiri gosta. Prepoznavni so po ribjih specialitetah in domači štajerski gibanici. Hrano in njihove storitve lahko koristiti tudi izven uradnega odpiralnega časa, po predhodnem dogovoru.
Pot reke Mure se začenja na višini 1898 metrov nad morjem v avstrijski zvezni deželi Salzburg, v Radstattskih Turah. Od tam vsako leto prinaša svežo snežno vodo. Kljub posegom v njeno pot je njen 444 km dolg tok prav v Pomurju najbolj slikovit, živ in naravno pester. Na mejnem odseku z Avstrijo je območje na levem bregu reke že uvrščeno v omrežje Nature 2000, 25.
Drbetinci 3, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Sadjarska kmetija Toš ima dolgo sadjarsko tradicijo saj se s pridelavo sadja ukvarja že četrta generacija družine. Jabolka pridelujejo po sistemu integrirane pridelave in jih tedensko dostavljajo v različne ustanove v Ljubljani in Mariboru. Zadnja leta pa so se pričeli ukvarjati tudi s pridelavo lubenic, jagod in drugega jagodičevja. Preko spletne strani lahko naročite količino in vrsto jabolk, ki vam ga dostavijo tudi na dom.
Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Kmetija Prančberger se nahaja v kraju Zgornja Ščavnica. Vabljeni na kmetijo, na kateri vam bodo z veseljem predstavili svojo ponudbo ter vas seznanili s tehnologijo pridelave in predelave buč. Pri Kolblovih, kot imenujejo kmetijo po domače, so kmetovale že prejšnje generacije. Lastniki se ukvarjajo s poljedelstvom, zelenjadarstvom in s prašičerejo. Dopolnilno dejavnost na kmetiji predstavlja pridelava in predelava jedilnih buč.
Črnci 64, 9253 Apače (   Zemljevid )
V letu 2006 je bil svečano odprt most za pešce in kolesarje na reki Muri, med naseljem Črnci na slovenski strani in avstrijskim Donnesdorfom, ki privablja vedno več turistov in obiskovalcev z obeh strani reke Mure. Most je povezovalna točka za številne kolesarske poti na obeh straneh Mure in predstavlja povezanost obeh sosednjih držav znotraj EU.
Vitomarci 74, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Cerkev leži na ozemlju prvotne ptujske pražupnije. V 16. stoletju je bila povsem prezidana, če ne celo na novo postavljena. Edina letnica je 1529 na zvoniku, po kateri lahko zidavo postavimo v čas pred turški vpad leta 1532. V literaturi postavljajo zidavo v leto 1513, vendar plošče na zvoniku, ki jo v zvezi s tem omenjajo, ni več. Na zahodu je mogočen zahodni zvonik, za njim pa nekoliko trapezasta, proti vzhodu pa širša ladja s po dvema opornikoma ob stranskih stenah.
Sv. Ana v Slov. goricah 28, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Okrepčevalnica Šenk vas vabi na Sveto Ano, kjer lahko preživite prijetne trenutke ob dobri kavici v družbi vaših najdražjih. Za vas imajo odprto tudi letno teraso, s prijetnim ambientom kjer lahko v družbi prijateljev preživite prijetne urice. Poleg redne »okrepčevalne« ponudbe ponujajo tudi pogostitev v zgornjem prostoru za zaključene družbe, praznovanja in zabave.
Zgornja Ročica 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Kmetija se nahaja v Zgornji Ročici in ima status ekološke kmetije. Možen je ogled kmetije in domačih živali. Na voljo so tudi otroške delavnice. Kmetija obsega 10 ha, njeni lastniki se ukvarjajo z ovčerejo. Ovčjo volno na kmetiji koristno izrabijo (raznovrstni izdelki iz volne in filca).
Čemaž ali divji česen je značilen za Apaško dolino. V gozdovih ob reki Muri že zgodaj spomladi zadiši po njem. Mladi, svetlozeleni dišeči listi obarvajo gozdove, saj so drevesa po dolgi, mrzli zimi še pusta, brez listja. Ker ga je v naših krajih zares veliko, je postal prava znamenitost naše občine. Zaradi čudovite narave, v kateri se nahaja, je pravi naravni turistični magnet. Od meseca marca do meseca maja ga lahko nabiramo kar ob pohodnih in kolesarskih poteh Apaške doline.
Nasova 38, 9253 Apače (   Zemljevid )
Družinska gostilna obratuje že 24 let. Imajo veliko senčno letno teraso, ki sprejme 50 gostov, sam pogled s terase pa vam nudi ogled neokrnjene narave v vasi Nasova. Vaše brbončice razvajajo s pristnimi domačimi jedmi (kisla juha, bograč, domači narezek, odličen odojek, domači pohan piščanec, gibanice,…). Poleg pestre ponudbe domačih jedi po izbiri gosta, pri njih dobite tudi samopostrežna nedeljska kosila in sladice, odlikuje jih predvsem Štajerska gibanica.
Podgorje 7, 9253 Apače (   Zemljevid )
Kamniti kip Sv. Pavla v naravni velikosti nas pozdravi na križišču v Podgorju, nasproti hiš Podgorje 4 in 5. Stoji na krogli na kamnitem podstavku in je čudovit okras malemu trgu, kjer se lahko popotnik ustavi in si odpočije. Karakteristike oblikovanja kipa nakazujejo, da je bil izdelan in postavljen že v 17. stoletju. Pred leti je stal na drugi strani ceste, vendar domačini pravijo, da je bil tudi tja prestavljen že iz neke druge lokacije, a se ne ve natančno, od kod.
Zgornje Konjišče 2, 9253 Apače (   Zemljevid )
V gostilni Vrtnica v Zgornjem Konjišču, v neposredni bližini meje z Republiko Avstrijo vas vedno sprejmejo z nasmehom in prijazno besedo. Imajo dve senčni letni terasi, kjer na eni sprejmemo 30, na drugi pa 20 gostov. Svojo gostinsko ponudbo so nadgradili s prenočišči (5 dvoposteljnih in 1 enoposteljna soba) fitnesom in sauno. Simpatije gostov so si pridobili z inovativnim vključevanjem sezonskih pridelkov v pripravo hrane ter s svojimi slow food meniji.
Vitomarci 5a, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Čebelarstvo Fridau je čebelarstvo z vizijo in željo ponuditi potrošniku najboljši med na tržišču. Da so na pravi poti, dokazujejo tudi kupci, znanci, prijatelji, sodelavci, ki se nenehno vračajo, saj vidijo, da je med nekaj posebnega, narejen s srcem. V Čebelarstvu Fridau čebelarijo na LR panjih, na treh lokacijah, s tem pa lahko pridobivajo tudi sortni med. Čebelarjenje ne predstavlja glavnega vira dohodkov, zato čebelarijo za hobi in predvsem zato, da lahko ponudijo pravi kvaliteten izdelek.
Apače 42a, 9253 Apače (   Zemljevid )
Gostišče z večletno tradicijo, se nahaja v samem centru naselja Apače, ki so hkrati tudi središčna vas občine Apače. Imajo veliko, lepo urejeno senčno letno teraso. Poleg pestre ponudbe jedi po izbiri gosta, pri njih dobite tudi dnevne malice, nedeljska kosila in sladice, prepoznavni so po odličnih kremnih rezinah. Pri njih je možno praznovanje rojstnega dne, obhajala, birme, poroke ali kakšne druge posebne priložnosti, saj sprejmejo skupine do 150 gostov.
Zgornja Ščavnica 90, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Kapelica, katere lastnik je družina Eder, je zaprte oblike. Čas in vzrok postavitve nista natančno znana, predvidevajo, da stoji približno od 2. polovice 19. stoletja. Leta 2007 so kapelico obnovili, pred tem je bila obnovljena leta 1937 in leta 1990. Do izpred nekaj let naj bi bil pred kapelico tudi kip sv. Florjana.
Stogovci 41, 9253 Apače (   Zemljevid )
V južnem delu vasi v Stogovcih ob hiši Stogovci 41 stoji prekrasna zidana kapelica z zvonikom. Pokriva jo opečna dvokapnica. Vaščani jo imenujejo tudi Kapela pri Baligaču. Zgrajena je bila v začetku 20. stoletja, čeprav ljudsko izročilo pravi, da je na tem mestu kapela stala že okoli leta 1917 ali celo prej. Kapelica je imela zvon, ki so ga leta 1944-45 ukradli Nemci, leta 1989 pa ga je g. Alojz Baligač zamenjal z novim, malce manjšim. Takrat je bila kapelica tudi delno obnovljena.
Hvaletinci 2, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Naravoslovno-izobraževalno društvo Sapientia ima sedež v Hvaletincih 2. Na mirni obljudeni lokaciji stoji hiša iz l9. stoletja in za njo vrt, ki ga pridno obdelujejo vedoželjni člani društva. Nastalo je z namenom obujati ljudsko zeliščarstvo in odkrivati nove pristope v naravoslovju.
Žice 23, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Kmetija Zadravec se nahaja v kraju Žice, kjer se ukvarjajo z rejo kokoši in prodajo jajc in domačih rezancev. Na Zadravčevi kmetiji se že več generacij zapored ukvarjajo z rejo kokoši za pridobivanje konzumnih jajc. Tako je že babica nosila piščance na tržnico v Maribor in tam prodajala tudi jajca. Pomembno je, da kupci poznajo razliko med jajci iz baterijske reje in tistimi, ki jih izvalijo kokoši, ki se pasejo na prostem.
Drbetinci 6, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Kapela je zaprtega tipa datira v prvo četrtino 20. stoletja. Na oltarju je ljudsko rezbarsko delo Jezusa, v ikonografskem tipu Srca Jezusovega, katerega priljubljenost se razmahne v 19. in 20. stoletju. V notranjščini je omembe vreden še dobro ohranjen betonski tlakovec, ki tvori zanimiv talni vzorec, z veliko verjetnostjo iz nekdanje tovarne cementnih izdelkov na Krapju pri Ljutomeru. Kapelo je postavila družina Čuček kot zahvalo za srečno vrnitev iz sedemletne vojne iz Avstro-Ogrske.
, 9253 Apače (   Zemljevid )
Na pokopališču Apače se nahaja Sakralno – etnološki muzej. Odprt je bil leta 2018. Območje Apaškega polja ima kar nekaj prelomnih dogodkov v svoji zgodovini, ki so zaznamovali tukaj živeče generacije. Fotografije v muzeju nam pričarajo način življenja naših prednikov skozi zgodovino našega kraja, pričajo o različnosti ver v našem kraju – evangeličanski in katoliški veri in o migracijah na Apaškem polju. Za obisk muzeja se je potrebno predhodno dogovoriti.
Lutverci 57, 9253 Apače (   Zemljevid )
Ob glavni cesti Gornja Radgona – Apače – Trate v severozahodnem delu vasi Lutverci stoji prekrasna vaška kapela, posvečena Srcu Jezusovemu. Predvidoma je bila zgrajena v prvi četrtini 20. stoletja. Ljudsko izročilo pravi, da je bila zgrajena v spomin na veliki požar – zgorela naj bi cela vas. Ker je v kapelici ob Sv. Jožefu naslikan svetnik – Sv. Florijan, zavetnik proti požarom, navedba bržkone drži.
Rjavci 1, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Mokrišče je področje, ki je redno zadostno preplavljeno s površinsko ali podzemsko vodo, da lahko omogoča razširjenost rastlinskega in vodnega življenja. Na območju Občine Sv. Andraž v Slov. goricah je takšno mokrišče Müže, ki ga najdemo na robu vasi Novinci in Hvaletinci. V dolini ob potoku na robu vasi Novinci najdemo naravno območje Müže s pestrim rastlinjem, naravnim gozdom, vlažnimi njivami in travniki ter nereguliranim potokom, v katerem je mogoče videti potočne rake.
Vitomarci 69, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Najdbe kamnitega orodja (sekire in kladiva) nakazujejo, da so bili ti kraji poseljeni že v prazgodovini. V rimskem času naj bi blizu tekla rimska cesta, ki je povezovala Ptuj in Gornjo Radgono. O rimskodobni poselitvi tega dela Slovenskih goric pričajo tudi grobne gomile, ki so jih našli na območju občine. Prve omembe nekaterih naselij na območju občine segajo že v 13. stoletje.
Stogovci 54, 9253 Apače (   Zemljevid )
Carmel Ranch v Stogovcih, v neposredni bližini meje z Republiko Avstrijo je kraj, kjer se neokrnjena narava Apaškega polja združi z lepotami hrvaške Dalmacije in se ameriške izkušnje glavnega kuharja in vodjo ranča zlijejo v nepozabno kulinarično doživetje. Gostinstvo in turizem sta del načina življenja družinskega podjetja. Izbrane in sveže sestavine iz juga Dalmacije, sveža kalifornijska postrv iz njihovega ribnika jim omogočata ustvariti zanimiv jedilnik, ki razveseli vsakega gosta.
Vitomarci 71, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Občina Sv. Andraž v Slov. goricah ima dolgo zgodovino šolstva, saj so prve pisne omembe o izvajanju pouka pri nas že iz leta 1791. Redno izvajanje šolstva se je pričelo leta 1812. Do graditve šolskega poslopja se je pouk izvajal v različnih zasebnih hišah v okolici cerkve.
46.670622,15.929219   (   Zemljevid )
Južno od vasi Plitvica stoji sredi polj kamnito stebrno znamenje, ki nosi nad opečnim profiliranim vencem iz opeke zidan tabernaklast nastavek z nišami in štirikapno streho. Na kamnitem stebru je letnica 1669 in ime Matihias Spintler, nad njim je poglobljena niša z reliefom Križanega. Iz ljudskih virov izhaja, da je bilo znamenje postavljeno kot spomenik. Tam naj bi bili pokopani ljudje, ki jih je pomorila kuga. Vaščani mu pravijo tudi »Beli križ«.
Drbetinci 9a, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
spodnjih Drbetincih se nahaja tretja najstarejša kapela. Stoji na ostanku nekoč vsesplošne cerkvene lastnine. Okrog leta 1476 bi naj Turki plenili po spodnji Štajerski. Vas Drbetinci je ostala nedotaknjena, saj je po pripovedki bila zavita v meglo, zato so jo zaobšli in v zahvalo so vaščani Devici Mariji zgradili kapelo.
Vitomarci 65, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Rolova gostilna ima dolgo tradicijo dejavnosti, saj bi se prvič naj omenjala že v 18. stoletju. Po nekaterih navedbah bi jo naj odprl potujoči lončar, ki se je leta 1780 preselil iz Vilne – glavnega mesta Litve ter tukaj postal gostilničar in tudi kmet. V gostilni bi se naj večkrat ustavil tudi pisatelj Ivan Cankar, ko je s kočijo potoval iz Ptuja k Sv. Trojici na obisk k dr. Krajgerju.
Vitomarci 74, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Bar Cobra leži v centru Občine Sv. Andraž v Slov. goricah, v neposredni bližini cerkve. Bar je do leta 1997 deloval tudi kot disko za nočno življenje mladih. Danes lokal vodi hčerka lastnikov, ki je po svojem očetu prevzela vodenje leta 2017. Z novo lastnico je lokal dobil tudi novo osveženo podobo ter dodatne aktivnosti, kjer se gostje lahko kratkočasijo ob igranju biljarda ali pikada.
Hvaletinci 3, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Najstarejše in najbolj znano znamenje je kamnito gotsko kužno znamenje iz preloma med 15. in 16. stoletjem, ki ga sestavljajo podstavek, kvadratni steber in hišica s piramidasto strešico. V srednjem veku je tukaj potekalo stičišče pomembnih cest, v današnjem času pa tukaj mimo pelje ena sama cesta. Znamenje stoji na koncu naselja Hvaletinci ob hiši Hvaletinci 13. Sicer pa so tukaj pokopani večinoma župljani Juršincev. Znamenje je od leta 1989 razglašeno kot spomenik lokalnega pomena.
Žiberci 58, 9253 Apače (   Zemljevid )
Družinsko gostišče obratuje že 41 let. G. Slavko jo obrt prevzel po očetu, popestril ponudbo za goste in s tem še dodatno povečal obisk. Imajo veliko senčno letno teraso, primerno za 80 gostov. Tik ob parkirišču imajo urejeno okolico z igrali, kjer si lahko otroci vseh starosti krajšajo čas z igro. Poleg pestre ponudbe jedi po izbiri gosta, pri njih dobite tudi dnevne malice, nedeljska kosila in sladice.
Drbetinci 2, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Vitomarci 70, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
V neposredni bližini občinske stavbe Občine Sv. Andraž v Slov. goricah je Kupčičeva domačija. Domačija vinogradnika, ljubiteljskega raziskovalca krajevne zgodovine in kulturne dediščine. Prideluje vrhunska, večkrat nagrajena, predikatna vina ter kuha domače žganje.
Dražen Vrh - del 35, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Nahajajo se med lepimi griči Slovenskih goric, na poti med Sveto Ano in Zgornje Velke.  Staro ime kmetije se glasi Pri Güngli. Na 2 ha vinogradov je posajenih 9000 trt različnih sort, na preostalih 10 ha zemlje pridelujejo poljščine, potrebne za prehrano domačih živali.
Vitomarci 71, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Krivi Vrh 13, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Vinarstvo Hafner najdete v osredju Slovenskih goric na Sveti Ani, kjer so že od nekdaj uspevali najboljši vinogradi Avstrijske Štajerske. Uživalcu  vin nudijo pokušino v kleti, ki je strokovno vodena. Letno napolnijo približno 30.000 steklenic vrhunskega vina.
Zavrh 93, 2232 Voličina (   Zemljevid )
Dobrodošli pri nas! Ljubezen do vinogradništva in vina nas je pripeljala do želje, da to strast delimo tudi z vami. Lotili smo se novega projekta, propadajoče poslopje na Zavrhu smo prenovili v prijeten domačen ambient, kjer se lahko dobrega vina v dobri družbi naužijete tudi vi. Z letnega vrta lahko spremljate rast mladega vinograda sauvignona ali pa občudujete razgled na sončne Slovenske gorice. V toplih večerih se sprostite ob plamenu ognja in bakel ter občudujte čudovito zvezdnato nebo.
Kremberk 9a, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Majcenovičev Vinograd leži na znameniti legi, od koder so v preteklosti z vinom in s sadjem oskrbovali dunajski dvor. Kraj je tudi zanimiva razgledna točka, pogled namreč seže vse do avstrijskih Koralp. Njihov trud se kaže tudi v certifikatu o integrirani pridelavi grozdja ter vrsti medalj za dobro pridelano vino (sejmi, društva vinogradnikov). Njihove izdelke je možno kupiti pri njih doma (po dogovoru oz.
Sv. Ana v Slov. goricah 14, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Je gostilna z dolgoletno tradicijo. Ustanovljena je bila leta 1949 in je zelo priznana ter ugledna restavracija. Imajo zelo lep ambient ter  ponudbo, ki vsebuje raznovrstno hrano.   V njihovi ponudbi najdete vina ter salame iz divjačinskega mesa. Na kmetiji se ukvarjajo z vinogradništvom že več kot 30 let. Z vinsko trto so posajeni 3 ha površine, na 12 ha pa v oborah za vzgojo jelenjadi živi približno 60 odraslih živali (jelenov, muflonov in damjakov).
Kremberk 36, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Družina Vinotoč prideluje zelo kakovostno vino.  Pohvali se lahko tudi z različnimi priznanji za dobro kakovost vina. Kmetija je usmerjena v vinogradništvo in živinorejo; obsega 5 ha obdelovalnih površin, od tega je 1,4 ha vinograda. Imajo klet s podcestnim predorom do vinograda, obnovili so celoten vinotoč, načrtujejo pa še razširitev ponudbe hrane in ležišč za prenočitev. Njihovo ponudbo najdete v vinotoču in pri njih doma,dostavijo vam tudi na dom (večja količina.
Zgornja Ščavnica 100, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Vrtnarstvo Slaček se nahaja v kraju Zgornja Ščavnica. V njihovi ponudbi najdete okrasne rastline za balkon in gredice, zelenjavo (paprika babura, podolgovata /špic/ paprika, kurtovska kapija za pečenje, paprika paradižnik, feferoni, jajčevci, stročji fižol...), sadike zelišč (žajblja, timijana, rožmarina) in zelenjave.
Oljarna Kolarič je manjše družinsko podjetje, ki se nahaja med Svetim Jurijem in Sveto Ano. S pridelavo bučnega olja so se začeli ukvarjati pred več kot dvajsetimi leti. Kmalu je zrasla lastna oljarna, svojo ponudbo pa so skozi leta vse bolj širili. Začeli so z bučnim oljem, sčasoma pa so se domislili še načinov, kako bučna semena in olje uporabiti še drugje. Usmerili so se tudi v pridelavo hladno stiskanih olj.
Zgornja Ščavnica 96, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Rožmanov mlin se nahaja v dolini reke Ščavnice. Mlin je bil zgrajen leta 1890, poznan pa je bil kot »Feržov mlin«. V last družine Rožman je prišel leta 1962, ko sta ga kupila Jože in Martina Rožman. Znan je daleč naokrog, saj tukaj meljejo žito že več desetletij. Znanje se prenaša od rodu do rodu. V preteklosti je mlin poganjalo veliko vodno kolo, to pa reka Ščavnica. Danes mletje poteka s pomočjo električne energije.
Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Nedaleč stran od samega centra Svete Ane se nahaja Čajnica in zeliščarstvo Kolarič, kjer se ukvarjajo z zelišči in izdelujejo različne izdelke iz njih. Posebnost zeliščnega vrta je zemljanka, ki ji pravijo tudi čajnica. Predstavijo vam nabrana zelišča, njihove značilnosti, pomen in uporabo. Seznanijo vas s postopki nabiranja in sušenja zelišč, v čajnici pa vam postrežejo s sveže pripravljenim čajem.
Drbetinci 26, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Turistična kmetija "Pri kapeli" je urejena domačija, ki stoji na koncu vasi Drbetinci, na gričku, s katerega se ponuja čudovit pogled na dolino. Pogled zaplava proti 15 kilometrov oddaljenemu Ptuju, približno toliko stran pa je tudi Gornja Radgona. Družina skrbi, da ostane gostom, ki pridejo na njihovo kmetijo, ta del Slovenije v prijetnem spominu. Brez dobre hrane seveda ni lepih spominov, zato na kmetiji skrbno izbirajo jedila, ki jih ponudijo svojim gostom.
Krivi Vrh 21, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah (   Zemljevid )
Domačini ji ljubkovalno pravijo Antica, kar ji je zelo pri srcu. Od mame se je naučila umetnosti kvačkanja in pletenja, v obojem pa se sama še izpolnjuje in razvija. Zamisli za izdelke ji nikoli ne zmanjka, le-te njene spretne roke hitro spremenijo v uporabne dekorativne stvaritve. V njeni ponudbi najdemo slike, lesene skulpture, kvačkane in pletene izdelke (torbice, etuiji za telefon idr.), rože iz papirja, okrasne izdelke iz das mase in naravnih materialov.
Vitomarci 42b, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah ima dolgo zgodovino šolstva, saj so prve pisne omembe o izvajanju pouka pri nas, že iz leta 1791. Redno izvajanje šolstva se je pričelo leta 1812. V muzejsko interaktivni učilnici je vzpostavljen del turističnega produkta ESCAPE »Pobeg v šolo skozi čas«, kjer obiskovalcem predstavimo razvoj šolstva pri Sv. Andražu.
Drbetinci 1, 2255 Vitomarci (   Zemljevid )
Podjetje Druzovič d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja z vzgojo sadik za profesionalne pridelovalce, vrtnarje in vrtičkarje, svetovanjem in načrtovanjem pri vzgoji sadik, ter kmetijsko in vrtnarsko pridelavo. Začetki delovanja segajo v leto 1985, ko so začeli z vzgojo sadnega drevja in prvimi poizkusi vzgoje sadik v takratnem steklenjaku. Z osamosvojitvijo leta 1991 so ustanovili podjetje Druzovič d.o.o. in proizvodnjo popolnoma preusmerili v vzgojo sadik.
46.7898336,16.3380645   (   Zemljevid )
Območje, znano pod imenom Gozdni park ali gozd Laczó, je eno od najstarejših prireditvenih prostorov v Őriszentpétru. Spomini segajo v prvo polovico 20. stoletja, ko je bil Gozdni park zelo priljubljena in obiskana lokacija ne le za lokalno prebivalstvo, temveč tudi za obiskovalce Őrséga: tu so se odvijali krajevni in regionalni kulturni dogodki; med domačini, ki so se zanimali za šport, pa je bilo zelo priljubljeno teniško igrišče ob cesti in pozneje igrišče za odbojko. V sedemdesetih letih 20.
Zgornja Voličina 87, 2232 Voličina (   Zemljevid )
Zidano znamenje iz leta 1659, ki stoji na cestnem križiščuv Voličini, ima v zgornjem delu štiri globoke, polkrožnozaključene niše s podobami naslednjih patronov:svetega Ruperta (Voličina), svetega Lenarta (Lenart vSlovenskih goricah), svete Barbare (Korena) in sveteMarjete (Pernica).
Nikova ulica 9, 2230 Lenart v Slov. goricah (   Zemljevid )
Zavrh 86, 2232 Voličina (   Zemljevid )
Viničarija, danes preurejena v zanimiv kmečki muzej,ima lepo ohranjeno klet iz leta 1860; njen kamniti gornji del je bil dozidan leta 1926. Zanimiva in bogata zasebna etnološka zbirka obsega osebne predmete, vinogradniške pripomočke in tehniško dediščino in življenje Slovenskogoričanov v preteklosti, v času viničarij.
Zavrh 42, 2232 Voličina (   Zemljevid )
V završkem kulturnem domu (Zavrh 42) si je možno ogledati spominsko sobo, posvečeno generalu Maistru, z razstavljenimi predmeti in dokumenti, tesno povezanimi s pomembnimi dogodki iz njegovega življenja. TD Rudolf Maister - Vojanov Zavrh vsako leto v novembru pripravi t. i. Maistrove dneve v spomin na znamenitega Slovenca, ki je na Zavrh rad prihajal na oddih. V Stupičevi vili je napisal svojo drugo pesniško zbirko Kitica mojih(1929).
46.56809,15.83172   (   Zemljevid )
Račji gaj je urejen kot miniaturni obvodni park. Je krajmiru in počitka, ki omogoča opazovanje življenja na vodi in ob njej. Tukaj živijo race domače vrste, race mlakarice,labod grbec, zelenonoga tukalica, vodna kura liska,različne ptice, dvoživke in še nekatere druge živali.
Galambosszer 1, 9941 Őriszentpéter (   Zemljevid )
Siskaszer 26, 9941 Őriszentpéter (   Zemljevid )
7451 92, 9941 Őriszentpéter (   Zemljevid )
Templomszer 1, 9942 Szalafő (   Zemljevid )
Dózsa György út 52, 9933 Őrimagyarósd (   Zemljevid )
Nasova 22, 9253 Apače (   Zemljevid )
Na idiličnem kraju v Nasovi pri hiši Nasova 24 stoji prelepa kapelica z zvonikom. Kapelica je bila postavljena leta 1947, posvečena je Srcu Jezusovemu in v spomin srečne vrnitve Ivana Potočnik iz nemške vojske. Ima manjši lesen zvonik z dekorirano pločevinasto streho. Na stranskih fasadah so manjša neogotska okna. Vsako leto ob kapelici poteka blagoslov velikonočnih jedi. Kapelica je bila obnovljena leta 1995, od takrat zanjo lepo skrbijo domačini, ki so doma v neposredni bližini.
Városszer 94, 9941 Őriszentpéter (   Zemljevid )
Fő út 27, 9946 Magyarszombatfa (   Zemljevid )
46.784573,16.427104   (   Zemljevid )
46.867361,16.350111   (   Zemljevid )
Galambosszer 1, 9941 Őriszentpéter (   Zemljevid )
Városszer 94, 9941 Őriszentpéter (   Zemljevid )
Galambosszer 4, 9941 Őriszentpéter (   Zemljevid )
46.866443,16.356403   (   Zemljevid )
Fő út 107, 9945 Kercaszomor (   Zemljevid )
Városszer 94, 9941 Őriszentpéter (   Zemljevid )
Galambosszer 27, 9941 Őriszentpéter (   Zemljevid )
Galambosszer 6, 9941 Őriszentpéter (   Zemljevid )
Galambosszer 15, 9941 Őriszentpéter (   Zemljevid )
Galambosszer 23, 9941 Őriszentpéter (   Zemljevid )
46.94494,16.503584   (   Zemljevid )
Templomszer 22, 9942 Szalafő (   Zemljevid )
Galambosszer 10, 9941 Őriszentpéter (   Zemljevid )
Alsószer 28, 9938 Nagyrákos (   Zemljevid )
Siskaszer 26/a, 9941 Őriszentpéter (   Zemljevid )
7451 91, 9941 Őriszentpéter (   Zemljevid )
46.901987,16.571288   (   Zemljevid )
Alsószer 36, 9942 (   Zemljevid )
Fő út 102, 9945 Kercaszomor (   Zemljevid )
Városszer 116, 9941 Őriszentpéter (   Zemljevid )
46.864263,16.331504   (   Zemljevid )
Városszer 57, 9941 Őriszentpéter (   Zemljevid )
Városszer 57, 9941 Őriszentpéter (   Zemljevid )
46.868316,16.357033   (   Zemljevid )
Városszer 57, 9941 Őriszentpéter (   Zemljevid )
46.960568,16.540585   (   Zemljevid )
Fő út 61, 9946 Velemér (   Zemljevid )