Znamenje v Gradenšaku

 Gradenšak 10, 2232 Voličina ( Map )

Description

Kužno znamenje na kvadratnem podstavku je iz obdobja 1710–1712, ko je tod zadnjič morila kuga. Domačini mu pravijo tudi pomorski križ. Njegove niše krasijo podobe svetnikov. Stoji ob hiši številka 9 v Gradenšaku.