Cerkev svetega Ruperta

 Spodnja Voličina 77, 2232 Voličina

Opis

Župnijska cerkev sv. Ruperta stoji v vaškem jedru Spodnje Voličine. Le nekaj kilometrov proti severu stoji grad Hrastovec, proti vzhodu pa mesto Lenart v Slovenskih goricah.  Enoladijsko cerkev, ki jo pokriva strma dvokapnica, sestavljajo gotska ladja, prostoren gotski prezbiterij z visokim masivnim zvonikom na severu in zakristijo na jugu ter stranski baročni kapeli. Glavni okras cerkvene notranjščine predstavlja, poleg gotskega oboka in kamnoseških detajlov, tudi pet bogatih baročnih oltarjev mojstra Jožefa Holzingerja.  Kitasti obok ladje iz leta 1538 predstavlja značilno sestavino slovenjegoriške arhitekture.  Sv. Rupert, ki sedaj spada pod lenarški dekanat, je bil prvotno podružnica ptujske pražupnije. V  znanih virih se župnija sv. Ruperta omenja šele v letih 1429 - 1441,  cerkev sv. Ruperta pa leta 1443 in 1456. V 15. ali 16. stoletju je postala vikariat, leta 1662 so pričeli voditi knjigo rojstev in knjigo mrtvih. Cerkev je postala župnijska pred letom 1780. Do leta 1789 je spadala pod salzburško nadškofijo, med leti 1787 – 1859 pod sekavsko škofijo in od leta 1859 pod lavantinsko škofijo. Za gradbeno zgodovino cerkve so pomembni predvsem ptujska prafara, pod okriljem katere je bila cerkev zgrajena, grofje Stubenberg z gradu Vurberk, ki so zaznamovali poznogotsko fazo gradnje cerkve in grofje Herberstein, ki so oblikovali gradbeno zgodovino cerkve od leta 1595 dalje. Kakšna je bila vloga grofov Purgstall, ki jih zaznamuje sklepnik v prezbiteriju,  na katerem sta upodobljena volovska glava in sekira, ni znano.  Letnica 1538 na južni fasadi priča o veliki poznogotski prezidavi cerkve.  Cerkev je bila obnovljena leta 2001.