Cerkev Svete Ane

 Kremberk 36, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah

Opis

Med krajema Spodnjo in Zgornjo Ščavnico so na hribu nad dolino istoimenske reke 1654. leta zgradili leseno kapelo, med leti 1693 in 1705 pa sedanjo župnijsko cerkev Sv. Ane, ki je bila v 19. stoletju dvakrat obnovljena. V cerkveni opremi so trije oltarji, glavni oltar je delo mariborskega kiparja Jožeta Holzingerja iz leta 1794. V stranski kapeli so freske mariborskega klasicističnega slikarja Jožefa Reitterja iz prve polovice 19. stoletja.    Začetki cerkve sv. Ane segajo v sredino 17. stoletja. V tistem času je bila zgrajena cerkev  svete Trojice. K njej so verniki romali iz vseh strani. Veliko jih je bilo iz nemške strani, saj je bil lastnik cmureškega gradu Vuk Štunbenberški zaščitnik trojiške cerkve. Romarji so na Kremberku, ki je na sredini poti med Cmurekom in sv. Trojice, imeli odmor. Tako se je rodila želja po vsaj kakšni kapeli, pri kateri bi lahko opravljali svojo pobožnost. Ideja je bila uresničena okoli leta 1654, ko so domači kmetje postavili sveti Ani v čast leseno kapelo na najvišjem hribu. Kasneje je bilo določeno, da spada cerkev svete Ane pod apaško župnijo, leta 1786 pa je postala samostojna župnija. Med leti 1693 in 1705 je bila zgrajena sedanja cerkev.