Rimske gomile v Žicah

 Žice 6, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah ( Zemljevid )

Opis

Zagotovo  lahko trdimo, da so tudi ta del Slovenskih goric že od nekdaj naseljevala različna ljudstva, med njimi tudi Rimljani (pred približno 2000 leti). Dokaz, da so Rimljani živeli tudi v našem kraju, so ostanki gomil in gomilnih grobišč. Gomile, arheološke terenske spomenike v prvotni legi, so v davnini uporabljali za eno od oblik pokopov na našem ozemlju. Ločimo prazgodovinske in rimske provincialne gomile. 

Za gomile v Slovenskih goricah je značilno, da so v njih našli le enega ali največ dva žarna pokopa. Na območju Svete Ane je ohranjenih sedem nahajališč s 45 gomilami. Večina jih spada k rimskim gomilam; uvrščamo jih v 1. in 2. stoletje našega štetja. Vse gomile kažejo sledove odpiranja, saj so bile v 19. stoletju močno izpostavljene iskalcem "zakladov", ki so izkopane predmete prodajali zbiralcem starin. Danes so zaščitene in razglašene za arheološke spomenike.